Podstawowe urządzenia bloku.

 

W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku modernizacji przeprowadzonych w latach 1993 – 2004 powstało sześć nowych bloków z kotłami fluidalnymi oraz trzy zmodernizowane z kotłami pyłowymi. W latach 2010-2013 bloki 8-10 zostały wyłączone z eksploatacji.

Podstawowymi urządzeniami bloków są kotły parowe, turbiny i generatory.

Kotły

W Elektrowni Turów zainstalowane są dwa rodzaje kotłów:

Kocioł OE667 zainstalowany na blokach 1 – 3 jest kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną z paleniskiem atmosferycznym, oraz naturalną cyrkulacją po stronie wody i pary, o wydajności pary 667 t/h opalany węglem brunatnym. Przystosowany jest do zasilania turbozespołu o mocy 235 MW. Producentem kotła jest Foster Wheeler.

 

Podstawowe parametry kotła OE667:

Wydatek pary przegrzanej (nominalny)       667 t/h

Temperatura pary wylotowej                    540°C

Ciśnienie pary świeżej w kotle                   13,17 MPa

Temperatura wody zasilającej przymaksymalnym obciążeniu trwałym               242,6°C

Ciśnienie pary wtórnie przegrzanej              2,45 MPa

Temperatura pary wtórnie przegrzanej        540°C

Przepływ pary wtórnie przegrzanej              596 t/h

Sprawność                                              90%

Kocioł składa się z następujących głównych zespołów:

  • komora paleniskowa,
  • gorący cyklon,
  • syfon,
  • ciąg konwekcyjny.