Informacja o składzie Zarządu koła SEP, Komisji rewizyjnej oraz delegatach na Walne Zgromadzenie Delegatów w kadencji 2018 – 2021.