W dniu 01 marca 2014 r. w Hotelu „MERCURE” w Jeleniej Górze odbyło się XVIII WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SEP.

 

Otwarcia dokonał ówczesny jeszcze Prezes Oddziału kolega Robert Wójcik. Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów w minionej kadencji. Podczas WZDO wybitnie udzielającym się członkom SEP wręczono odznaczenia. Odbył się pokaz slajdów przedstawiający wydarzenia związane z działalnością SEP w minionej kadencji. 

 

Podczas zgromadzenia Prezes Oddziału złożył sprawozdanie z działalności SEP w latach 2010 – 2013. Po przeprowadzeniu oceny czteroletnich działań i dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pozytywnie oceniono pracę członków poszczególnych Kół zrzeszonych w jeleniogórskim Oddziale SEP.