Gala, podczas której wręczono nagrodę, towarzyszyła 10. Jubileuszowej Konferencji Problemowej ENERGETYKON w Krakowie. W imieniu Elektrowni Turów, wyróżnienie odebrał dyrektor Piotr Frąszczak.

Nagroda została przyznana za realizację budowy jedynej w Polsce Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin na blokach 4-6 współpracującej z blokami fluidalnymi. Uroczyste przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji nastąpiło 29 czerwca 2016 r.

Laur Białego Tygrysa to potwierdzenie słuszności naszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska. Uzyskana wskutek uruchomienia nagrodzonej instalacji znaczna redukcja emisji SO2 (a także niektórych innych substancji, np. pyłów i metali ciężkich) pozwoli na dalszą poprawę jakości powietrza i innych komponentów środowiska naturalnego w południowo-zachodniej części Polski. Realizacja zadania przyczynia się także do ograniczenia oddziaływania transgranicznego, co ma duże znaczenie ze względu na położenie Elektrowni Turów u zbiegu granic Polski, Czech i Niemiecpowiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Odsiarczanie spalin metodą wapienno-gipsową polega na przemywaniu gazów spalinowych wodną zawiesiną sorpcyjną, przygotowaną przy wykorzystaniu mączki kamienia wapiennego (węglanu wapnia). Zasadniczy proces przebiega w absorberze, a jego produktem końcowym jest siarczan wapnia, czyli gips. Po oddzieleniu i odwodnieniu, gips jest kierowany do magazynu. Ze względu na swoją wysoką jakość, gips jest produktem handlowym, wykorzystywanym do produkcji materiałów budowlanych.

Efektem zrealizowanej inwestycji są trzy blokowe instalacje odsiarczania spalin oraz szereg obiektów wspólnych dla wszystkich bloków – rozdzielnie elektryczne, nastawnia, stacja przygotowania sorbentu, magazyn portalowy gipsu, stanowiska do załadunku gipsu na samochody. Proces mokrego odsiarczania umożliwia uzyskanie ponad 95 proc. skuteczności odsiarczania. Instalacje zaprojektowane dla bloków 4–6 zapewniają osiągnięcie emisji nie większej niż 50 mg SO2/Nm3podkreślił Piotr Frąszczak, dyrektor Elektrowni Turów.

Laur Bałego Tygrysa Polskiej Energetyki przyznawany jest wybitnym energetykom, firmom energetycznym oraz związanym z energetyką producentom a także podmiotom, które osiągnęły znaczące efekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Laury w tej kategorii przyznają wybitni naukowcy i praktycy – osoby znane w środowisku polskiej energetyki. Organizatorem uroczystości jest corocznie Agencja Promocji Energii, redakcja czasopisma „ENERGIA” i portal energetykon.pl.

Obchodząca w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia, Elektrownia Turów otrzymała Laur Białego Tygrysa już po raz piąty. Laureatem po raz pierwszy została w 1997 roku, podczas premierowej edycji uroczystości. W poprzednich latach nagrodę otrzymywały również wielokrotnie inne oddziały PGE GiEK, m.in. Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrociepłownia Rzeszów i Elektrociepłownia Gorzów a także menedżerowie z Grupy Kapitałowej PGE. W tym roku indywidualny Laur za zasługi dla energetyki odebrał także dyrektor Elektrowni PGE w Bełchatowie Marek Ciapała.