PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów otrzymała Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2015-2016. Zielona_Karta_1

- Zielona Karta przyznawana jest za całokształt działań, które są podejmowane w zakresie poprawy warunków pracy, i które przynoszą pozytywne efekty - mówi kierownik działu BHP Elektrowni Turów Piotr Panasiuk. - Szczególnie doceniona została nasza procedura zgłaszania zdarzeń lub zagrożeń potencjalnie wypadkowych - dodaje.

 

Wyróżnienie przyznawane jest przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które działa przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie w uznaniu uzyskanych przez zakład wyników w zakresie poprawy warunków pracy.

 

Wręczenia  Wyróżnień laureatom odbyło się 22 października 2014 r. w Pile podczas XVII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Zielona_Karta_2