Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, a rezerwę stanowi ujęcie na rzece Nysa Łużycka.

W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m3/s, a za 2019 r. wyniósł 0,39 m3/s. 

W roku 2019 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 655 mln m3.