Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysie Łużyckiej. W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m3/s, a za rok 2020 wyniósł 0,40 m3/s. W roku 2020 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 613 mln m3.