Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysa Łużycka. W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m3/s, a za 2021 wyniósł 0,65 m3/s. W 2021 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 3 217 152 m3.