W 2023 kontynuowano realizację zadań związanych z ograniczeniem uciążliwości akustycznych z ELT, które zostały zgłoszone do PI w ramach pakietu zadań pod nazwą: „Inne – modernizacja instalacji pomocniczych w zakresie obniżenia hałasu". Zakończono realizację zadania związanego z ograniczeniem hałasu z instalacji odpylania zbiorników sorbentu 1 i 2 a także budowę ekranu akustycznego chłodni nr 3.