W 2020 roku w ramach Projektu ETL-13 "Ograniczenie emisji hałasu z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" kontynuowano realizację poszczególnych zadań zgłoszonych wcześniej do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Zaplanowano również nowe inwestycje antyhałasowe do realizacji na kolejne lata. Zadania związane z ograniczeniem uciążliwości akustycznych z ELT, są zebrane w pakiet pod nazwą: „Inne – modernizacja instalacji pomocniczych w zakresie obniżenia hałasu”.