W 2022 roku kontynuowano realizację zadań związanych z ograniczeniem uciążliwości akustycznych z Elektrowni Turów, które zostały zgłoszone do Planu Inwestycyjnego w ramach pakietu zadań pod nazwą: „Inne - modernizacja instalacji pomocniczych w zakresie obniżenia hałasu”. W ramach prac inwestycyjnych realizowano również zadania związane z ograniczeniem hałasu z instalacji odpylania zbiorników sorbentu nr 1 oraz nr 2.