Rozliczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu ze wszystkich bloków energetycznych odbywa się na podstawie wskazań systemu pomiarów ciągłych.

 

W roku 2021 Elektrownia Turów wyemitowała:

Pyłu 317 Mg
SO2 4 283 Mg
NO2 6 655 Mg
CO 972 Mg
CO2 10 193 504 Mg

w tym z produkcji ciepła:

Pyłu 3 Mg
SO2 47 Mg
NOx 72 Mg
CO2 111 374 Mg

Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla Zakładu wyznaczonej Pozwoleniem Zintegrowanym.

Zakładowa Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery, analizuje zmiany zachodzące w środowisku. Zakres obejmuje pomiary:

  • stężeń dwutlenków siarki i azotu, 
  • pyłu zawieszonego PM10,
  • podstawowych parametrów meteorologicznych: prędkości i kierunków wiatrów, ciśnienia barometrycznego, wilgotności względnej oraz temperatury powietrza,
  • opadu pyłu.

W 2020 roku nie zanotowano przekroczeń stężeń jednogodzinnych monitorowanych zanieczyszczeń, natomiast odnotowane przekroczenia 24-godzinne w zakresie PM10 mieściły się w dopuszczalnej częstości i wynosiły: w Radomierzycach, na Jasnej Górze i w Wyszkowie po dwa razy a w Bogatyni pięć.

 

imisja-_2021.jpg
elturow_site