Emisja SO2

W zakresie odsiarczania spalin pierwsze udokumentowane działania datuje się na rok 1968, kiedy to wybudowano i uruchomiono prowizoryczną instalację do neutralizacji SO2 w smudze kominowej metodą „SIMA”. W latach 80-tych prowadzone były badania związane z wprowadzeniem w Elektrowni odsiarczania spalin metodą mokrą a także suchą. Ostatecznie w okresie przygotowań do całkowitej modernizacji, w latach 1993 – 1995, na blokach 8 – 10 zainstalowano układ suchego odsiarczania spalin, uzyskując średnią skuteczność odsiarczania na poziomie do 50%. Bloki 1 – 6 po przeprowadzeniu rewitalizacji – wymianie kotłów pyłowych na fluidalne, przy zastosowaniu również suchej metody odsiarczania osiągają skuteczność ponad 90%. Metoda polega na wtrysku bezpośrednim mączki wapiennej do komory paleniskowej.

 

W roku 2016 uruchomiono Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) dla bloków 4 – 6. Oznacza to, że bloki te pracują z dwustopniowym systemem odsiarczania spalin.

 

 

Emisja NOx

W latach 80-tych prowadzone były badania nad optymalizacją procesów spalania i zastosowaniem palników niskoemisyjnych. Technologia spalania węgla przy zastosowaniu cyrkulacyjnego procesu fluidyzacji pozwalała uzyskać bardzo niskie emisje NOx tzw. metodą pierwotną.

 

W celu dotrzymania zaostrzonych standardów  obowiązujących od 2016 roku, na wszystkich blokach  wybudowano instalację odazotowania spalin. Zastosowana metoda SNCR (selektywna, niekatalityczna)  pozwoliła blokom 1 – 6 na spełnienie wymagań Dyrektywy IED, tj. NOx ≤200 mg/m3USR.

 

 

Emisja pyłu

Zainstalowane w Elektrowni Turów elektrofiltry wybudowane zostały w latach 1962 – 1975. Jednak już od roku 1979 prowadzone były działania mające na celu ich sukcesywną wymianę ze względu na pogarszającą się skuteczność odpylania.

 

W ramach modernizacji bloków 1 – 6 przeprowadzonej w latach 1995 – 2004, elektrofiltry zostały wymienione. Odznaczają się one wysoką – 99% dyspozycyjnością i skutecznością na poziomie 99,9%.

 

elturow_site