Ograniczenie emisji dwutlenku siarki oraz rtęci:

Na początku XXI w, bloki 1 – 6, po wymianie kotłów pyłowych na fluidalne i zastosowaniu suchej metody odsiarczania osiągnęły ponad 90% skuteczność redukcji SO2. Dodatkowo, w 2016 roku, na blokach 4 – 6 uruchomiono drugi stopień odsiarczania realizowany poprzez Instalację Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS).

Od sierpnia 2021 do węgla podawanego do złoża fluidalnego bloków nr 1-6 dawkowane są sole halogenów, co pozwala na redukcję emisji rtęci w spalinach.

Oddany do eksploatacji, w maju 2021, blok nr 7 został wyposażony w instalację mokrego odsiarczania spalin a ograniczenie emisji rtęci w spalinach realizowane jest poprzez wprowadzenie do kanałów spalin chlorku amonowego oraz w razie konieczności również węgla aktywnego.

 

Emisja NOx

Technologia spalania węgla przy zastosowaniu cyrkulacyjnego procesu fluidyzacji realizowana na blokach 1 – 6,  pozwalała uzyskać bardzo niskie emisje NOx tzw. metodą pierwotną. Jednak po zmianie standardów, celu ich dotrzymania, na wszystkich blokach wybudowano instalację odazotowania spalin. Na bloku 1 – 6 zastosowana została metoda SNCR (selektywna, niekatalityczna), natomiast blok nr 7 wyposażono w instalację opartą na selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) czyli redukcji tlenków azotu za pomocą wtrysku chlorku amonowego do strumienia spalin oraz w katalizator.

 

Emisja pyłu

Pierwsze w Elektrowni Turów elektrofiltry wybudowane zostały w latach 1962 – 1975. W ramach modernizacji bloków 1 – 6 przeprowadzonej w latach 1995 – 2004, elektrofiltry zostały wymienione. Po modernizacjach, realizowanych w latach 2014 – 2021 elektrofiltry odznaczają się wysoką – 99% dyspozycyjnością i skutecznością powyżej 99,98%.  Na bloku 7 zastosowany został wysokosprawny, pięciostrefowy elektrofiltr.

Ponadto technologia mokrego odsiarczania spalin na bl. 4 -7 przyczynia się do dalszej redukcji pyłu ze spalin.

elturow_site