Ochrona środowiska

W Elektrowni Turów pracuje obecnie sześć bloków energetycznych z kotłami fluidalnymi. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany z pobliskiej kopalni węgla brunatnego. W kotłach 1 – 6 spalana jest również biomasa leśną i rolną.

Z wszystkimi kotłami współpracują wysokosprawne elektrofiltry o skuteczności odpylania powyżej 99,8%.

Palniki niskoemisyjne oraz optymalizacja doprowadzenia powietrza do komór spalania gwarantują redukcje tlenków azotu poniżej dopuszczalnych norm.

Aby wyeliminować emisje niezorganizowane, doprowadzenie węgla oraz odprowadzenie popiołu odbywa się obudowanymi taśmociągami, a transport sorbentu do odsiarczania – metodą pneumatyczną.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Print this page

© PGE Polska Grupa Energetyczna SA