Kocioł OE700-17.1 (CFB Compact) zainstalowany na blokach 4 – 6 jest kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną z paleniskiem atmosferycznym, oraz naturalną cyrkulacją po stronie wody i pary, o wydajności pary 703,8 t/h, opalany węglem brunatnym. Przystosowany jest do zasilania turbozespołu o mocy 261 MW. Producentem kotła jest Foster Wheeler Energia Oy i Foster Wheeler Energia Polska.

 

Podstawowe parametry kotła OE700:

Wydatek pary przegrzanej (nominalny)     703,8 t/h

Temperatura pary wylotowej                  565°C

Ciśnienie pary świeżej w kotle                 16,65 MPa

Ciśnienie w walczaku przymaksymalnym obciążeniu trwałym            18,34 MPa

Ciśnienie wody zasilającej przy

100% MCR                                           20,56 MPa

Temperatura wody zasilającej przy

100% MCR                                           250°C

Ciśnienie pary wtórnie przegrzanej            3,84 MPa

Temperatura pary wtórnie przegrzanej      565°C

Przepływ pary wtórnie przegrzanej            180,7 kg/s

Sprawność                                            91%

Głównymi elementami składowymi kotła są:

  • komora paleniskowa ze zintegrowanym separatorem (chłodzonym parą) w ilości 8 szt. i kanałami nawrotnymi popiołu z wbudowanymi przegrzewaczami typu Intrex (II / III stopień przegrzewu)
  • klatka konwekcyjna z podgrzewaczem wody, I stopniem przegrzewacza pary SHI oraz I i II stopniem przegrzewaczy międzystopniowych RHI/II.
elturow_site