W Elektrowni Turów zainstalowanych jest siedem bloków energetycznych. W wyniku modernizacji przeprowadzonych w latach 1993 – 2004 powstało sześć bloków z kotłami fluidalnymi oraz trzy zmodernizowane z kotłami pyłowymi. W latach 2010-2013 bloki 8-10 zostały wyłączone z eksploatacji. W latach 2018-2020 została przeprowadzona modernizacja bloków 1-3. W wyniku modernizacji została podniesiona moc bloków z 235MW do 250 MW. W roku 2021 został oddany do eksploatacji nowy blok nr 7.

Podstawowymi urządzeniami bloków są kotły parowe, turbiny i generatory.

Kotły

Kocioł OE700 

ainstalowany na blokach 1 – 3 jest kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną z paleniskiem atmosferycznym, oraz naturalną cyrkulacją po stronie wody i pary, o wydajności pary 700 t/h, o sprawności 90%, opalany węglem brunatnym. Przystosowany jest do zasilania turbozespołu o mocy 250 MW.

Kocioł składa się z następujących głównych zespołów:

 • komora paleniskowa,
 • dwa separatory cyklonowe chłodzone,
 • syfon,
 • ciąg konwekcyjny.
kociol-oe700.png

Kocioł OE700 (CFB Compact) zainstalowany na blokach 4 – 6 jest kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną z paleniskiem atmosferycznym, oraz naturalną cyrkulacją po stronie wody i pary, o wydajności pary 703,8 t/h, o sprawności 91%, opalany węglem brunatnym. Przystosowany jest do zasilania turbozespołu o mocy 261 MW.

kociol-oe700-cfb-compact-.png

Kocioł Bensona© zainstalowany na bloku 7 jest kotłem pyłowym, wieżowym jednoprzebiegowym o parametrach nadkrytycznych, o wydajności pary 1275 t/h, opalany węglem brunatnym, o sprawności 94,99%. Przystosowany jest do zasilania turbozespołu o mocy 496 MW.

kociol-bensona.png

Turbiny

Turbina 13CK250 jest turbiną osiowa, trzykadłubową upustową z reakcyjnym układem łopatkowym, pięcioma łożyskami nośnymi oraz dwoma wylotami kondensacyjnymi części NP.

Zbudowana jest z dwupowłokowych kadłubów WP i SP oraz części NP ze spiralnym wlotem pary. Korpusy dwupowłokowe części WP i SP wraz z wirnikami są nowymi elementami turbiny. Natomiast kondensatory oraz kadłub zewnętrzny części NP zostały wykorzystane z turbin PWK-200 i przystosowany do zabudowy elementów nowego układu przepływowego opartego o standardowe rozwiązania ABB. Turbina posiada po trzy wymienniki regeneracji niskoprężnej i wysokoprężnej oraz dwa wymienniki ciepłownicze.

turbina-13ck250.png

Przekrój osiowy turbiny 13CK250

 

Zainstalowane są trzy pompy wody zasilającej typu 15Z33x8V firmy WAFAPOMP napędzane silnikami elektrycznymi.

Turbina może pracować w następujących wariantach regulacji:

 • praca kondensacyjna – może być realizowana bez ograniczeń w zakresie od minimum technicznego kotła - 35% WMt (ok. 86 MW) do 100% WMt obciążenia nominalnego odpowiadające mocy turbozespołu 250 MW,
 • praca ciepłowniczo-kondensacyjna przy nadrzędności produkcji mocy cieplnej do wartości maksymalnej 95 MWth. Przy tej pracy moc elektryczna jest niższa od nominalnej, co wynika z ograniczenia ciśnienia pary w kole regulacyjnym części WP turbiny,
 • praca ciepłowniczo-kondensacyjna z poborem pary do celów technologicznych z jednoczesną generacją mocy cieplnej o wartości 95 MWt i wynikową mocą elektryczną.

Turbina 16K260 jest konstrukcją firmy Alstom, na którą składa się trzykadłubowa, osiowa turbina kondensacyjna z reakcyjnym układem łopatkowym i dwoma wylotami kondensacyjnymi korpusu NP.

Zbudowana jest z dwupowłokowych kadłubów WP i SP oraz części NP ze spiralnym wlotem pary. Turbina parowa ma 7 upustów parowych zasilających cztery podgrzewacze niskiego ciśnienia oraz dwa podgrzewacze wysokiego ciśnienia.

Turbina posiada cztery łożyska nośne. Smoczki parowe zastąpione zostały pompami próżniowymi, natomiast zasilanie kotła w wodę realizują dwie pompy wody zasilającej typu HGC-4/6 wraz z pompami wstępnymi firmy KSB, napędzane silnikami elektrycznymi. Każda zapewniająca 65% zapotrzebowania wody do kotła. Zabudowane są tez dwie pionowe pompy kondensatu głównego.

turbina-16k260.png

Przekrój osiowy turbiny 16CK260

 

Turbina TCDF-48 jest turbiną parową, zasilaną parą o parametrach nadkrytycznych, przeznaczoną do współpracy z kotłem przepływowym pracującym z ciśnieniem poślizgowym, kondensacyjną, jednowałową, sprzęgniętą z generatorem wytwarzającym energię elektryczną i podłączonym do rozdzielni 400 kV.

turbina-tcdf-48.png

Przekrój osiowy turbiny TCDF-48

 

Generatory

Generatory zainstalowane na blokach nr 1 – 6 typu 50WT20H-100, przeznaczone są do współpracy z turbiną parową za pośrednictwem sztywnego sprzęgła. Żelazo czynne (rdzeń) i wirnik chłodzone są wodorem, którym wypełniony jest hermetyczny stojan. Obieg wodoru znajdującego się wewnątrz stojana zapewniają wentylatory osadzone z obu stron wirnika. Nagrzany wodór chłodzony jest chłodnicami wodnymi zabudowanymi w tarczach czołowych stojana generatora.

Bloki 1-3:

 • Moc znamionowa pozorna 294,1 MVA.
 • Znamionowa moc czynna 250 MW.
 • Współczynnik mocy 0,85.
 • Napięcie znamionowe 15,75kV.
 • Prędkość obrotowa 3000 obr/min.

Bloki 4-6:

 • Moc znamionowa pozorna 296,5 MVA.
 • Znamionowa moc czynna 265,6 MW.
 • Współczynnik mocy 0,896.
 • Napięcie znamionowe 15,75kV.
 • Prędkość obrotowa 3000 obr/min.

Generator zainstalowany na bloku nr 7 typu TFLQQ-KD, to generator synchroniczny z przewietrzaniem własnym, wymuszonym smarowaniem, okapturzony, chłodzony wodorem oraz destylatem.

 • Moc znamionowa pozorna 603 MVA.
 • Znamionowa moc czynna 512,55 MW.
 • Współczynnik mocy pojemnościowy 0,95, indukcyjny 0,85.
 • Napięcie znamionowe 21kV.
 • Prędkość obrotowa 3000 obr/min.
tflqq-kd.png