Charakterystyka ogólna

Elektrownia Turów jest elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest 7 bloków  energetycznych. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z KWB Turów.

 

Charakterystyka elektrowni

Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962, kiedy to został oddany do eksploatacji pierwszy blok o mocy 200 MW. Podstawą decyzji o budowie elektrowni były bogate złoża węgla brunatnego oraz skąpe zasoby energii elektrycznej w tym rejonie Polski. W 1965 roku zakończony został pierwszy etap budowy elektrowni, która osiągnęła wtedy moc 1400 MW. Drugi etap budowy skutkował zwiększeniem mocy zakładu do 2000 MW a zakończony został w 1971 roku. Na początku lat 90–tych Dyrekcja Elektrowni Turów podjęła decyzję dotyczącą kompleksowej modernizacji przedsiębiorstwa przy zachowaniu ciągłości produkcji. Było to przedsięwzięcie na niespotykaną w Europie skalę. Wystarczy przypomnieć, że całość łącznie z inwestycjami towarzyszącymi kosztowała ok. 1,6 mld. USD.

Modernizacja podzielona została na trzy etapy:

 • I Etap modernizacji
  • 29.06.1995 wyłączenie bloku nr 1 do modernizacji
  • 01.09.1995 wyłączenie bloku nr 2 do modernizacji
  • 22.07.1998 synchronizacja generatora bloku nr 1 z krajowym systemem elektroenergetycznym
  • 1.10.1998 synchronizacja generatora bloku nr 2 z krajowym systemem elektroenergetycznym
  • 16.12.1998 zakończenie pracy próbnej i podpisanie Świadectwa Odbioru Tymczasowego bloku nr 1, 26.12.1998 odbiór tymczasowy bloku nr 2
  • 07.1999 – 01.2000 pomiary gwarancyjne obu bloków
  • 15.12.2000 podpisanie Świadectwa Odbioru Końcowego bloków 1 i 2
 • II Etap modernizacji
  • 03.10.1997 wyłączenie bloku nr 3 do modernizacji
  • 31.05.2000 zakończenie prac modernizacyjnych i podpisanie Świadectwa Odbioru Tymczasowego bloku nr 3
  • 27.01.2002 podpisanie Świadectwa Odbioru Końcowego bloku nr 3
 • III Etap modernizacji
  • 31.12.1999 przekazanie bloku nr 5 do modernizacji
  • 01.04.2001 wyłączenie bloku nr 4 do modernizacji
  • 28.02.2002 wyłączenie bloku nr 6 do modernizacji
  • 24.03.2003 podpisanie Świadectwa Odbioru Tymczasowego bloku nr 5
  • 18.02.2004 podpisanie Świadectwa Odbioru Tymczasowego bloku nr 4
  • 11.12.2004 podpisanie Świadectwa Odbioru Tymczasowego bloku nr 6

Poza podstawowymi pracami modernizacyjnymi zostały podjęte dodatkowe inwestycje w innych obszarach, których wynikiem jest łatwiejsze dostosowanie do norm unijnych:

 • tzw. Mała modernizacja bloków 8 – 10 przedłużająca ich żywotność do lat 2010- 2013
 • budowa przemiałowni kamienia wapiennego zapewniającej sorbent wykorzystywany do odsiarczania spalin
 • budowa komina sześcioprzewodowego, przeznaczonego dla zmodernizowanych bloków
 • instalacja przygotowania i aktywacji sorbentu na bloku nr 2 – umożliwia lepsze wykorzystanie sorbentu w procesie odsiarczania spalin

Po modernizacji Elektrownia dysponowała mocą osiągalną 2106 MW.

W latach 2010-2013 wyłączone zostały z eksploatacji bloki 8-10 i od 1.01.2014 r. Zmianie uległa moc zainstalowana elektrowni, która do czasu oddania do użytku nowego bloku nr 7 wynosiła 1498,8 MW.

W celu dostosowania bloków energetycznych Turowa do ostrzejszych reżimów ekologicznych wynikających z konkluzji BAT, w latach 2017-2020 została przeprowadzona modernizacja bloków 1-3, w wyniku której podwyższona została ich moc do 250 MW. Nowa jednostka o mocy 496 MW brutto, oddana do użytku w 2021 roku, pozwoliła całkowicie odbudować moc Elektrowni Turów. Blok nr 7 wyposażony został w komplet instalacji służących ochronie środowiska, który pozwala spełniać najostrzejsze wymogi środowiskowe dla tej klasy bloków 500 MW w Unii Europejskiej.Aktualnie moc osiągalna wszystkich 7 bloków energetycznych wynosi 2029 MW.

Elektrownia Turów jest najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji.

Jest przedsiębiorstwem dającym gwarancje bezpieczeństwa energetycznego dla Dolnego Śląska, zapewniającym rozwój gospodarczy regionu. Elektrownia Turów jest drugim pod względem ilości osób zatrudnionych pracodawcą na terenie Powiatu Zgorzeleckiego, tym samym umożliwia stabilizację materialną i zawodową mieszkańców regionu.