Data podpisania umowy Nazwa projektu Umowa nr Link  
07.06.2010 r. „Odsiarczanie – budowa III linii technologicznej do przemiału kamienia wapiennego” w ramach działania 4.3 priorytetu IV Umowa Nr POIS.04.03.00-00-016/09-00
elturow_site