Data podpisania umowy Nazwa projektu Umowa nr Link  
30.06.2021 r. Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji pyłu na blokach 4-6 Umowa Nr 0966/P/OA/JG/2021
30.06.2021 r. Dostosowanie jednostek wytwórczych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów do konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji rtęci na blokach 1-6 Umowa Nr 0967/P/OA/JG/2021
13.12.2013 r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów Umowa Nr 350/P/OA/JG/2013
23.12.2013 r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 5 w Elektrowni Turów Umowa Nr 953/2013/Wn12/OA-ss/P
23.12.2013 r. Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 6 w Elektrowni Turów Umowa Nr 990/2013/Wn12/OA-ss/P
14.12.2009 r. Odsiarczanie – budowa III linii technologicznej do przemiału kamienia wapiennego Umowa Nr 37/2009/Wn-1/OA-SS/U
elturow_site