Blok w Elektrowni Turów oddany do eksploatacji

14 maja 2021 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem konwencjonalnym w Grupie PGE.
Czytaj dalej

Pierwsza synchronizacja nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

Prace na budowie nowego bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wchodzą w finalną fazę realizacji. 21 grudnia o godz. 15:36 blok po raz pierwszy został zsynchronizowany z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Tym samym rozpoczął się proces prowadzenia ruchu regulacyjnego układów technologicznych i ich optymalizacja oraz produkcja energii elektrycznej w nowobudowanym bloku energetycznym. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex.
Czytaj dalej

Pierwsze rozpalenie kotła nowego bloku w Elektrowni Turów

5 września 2020 roku w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, nastąpiło zakończone sukcesem pierwsze rozpalenie kotła parowego bloku nr 7 na oleju lekkim. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch bloku energetycznego o mocy 496 MW. Już wkrótce nastąpi pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.
Czytaj dalej

Nowy blok w Elektrowni Turów gotowy w 89 proc.

Nowy blok o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, znajduje się w fazie rozruchu. Zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem, według raportu wykonawcy, wynosi ok. 89 proc. Nowa jednostka z zapasem spełni rygorystyczne normy środowiskowe nałożone przez Unię Europejską, a wyprodukowana w niej energia elektryczna wystarczy do zaspokojenia potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.
Czytaj dalej

Udana próba ciśnieniowa nowego kotła w Elektrowni Turów

W Elektrowni Turów, należącej do PGE GiEK, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, pomyślnie przeprowadzono próbę ciśnieniową kotła nowo budowanego bloku energetycznego. Wydarzeniu towarzyszyło symboliczne przybicie tabliczek znamionowych kotła.
Czytaj dalej

Chłodnia nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów jak drapacz chmur

  • Zakończone zostało wznoszenie żelbetowego płaszcza chłodni kominowej, czyli najwyższego obiektu nowo budowanego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.
  • Tym samym, najwyższy obiekt bloku osiągnął swoją docelową wysokość –  135 metrów. Dla porównania, to wysokość, którą osiąga olbrzymi stalowy łuk podtrzymujący dach stadionu Wembley albo 45-piętrowy wieżowiec.
  • Poziom zaawansowania budowy bloku energetycznego o mocy 490 MW w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, przekroczył 60 proc.
    Czytaj dalej

Stojan generatora już w Elektrowni Turów

Do Elektrowni Turów dotarł stojan generatora nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem  kolejowym. Ostatnim etapem tej długiej podróży jest rozładunek stojana generatora na terenie budowy i jego transport na przygotowany fundament.
Czytaj dalej

Inwestycje w Elektrowni Turów nabierają tempa

W Elektrowni Turów wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. To największa, ale nie jedyna inwestycja realizowana w turoszowskim kompleksie wydobywczo-energetycznym. Do eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 4-6, a w planie inwestycyjnym znajduje się także kompleksowa modernizacja bloków 1-3. Dzięki realizacji tych projektów Elektrownia Turów będzie mogła produkować energię w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska jeszcze przez co najmniej 30 lat.
Czytaj dalej

Aneks do umowy na budowę bloku w Elektrowni Turów

W dniu 25 listopada 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka która w Grupie PGE działa w obszarze wydobywczo-wytwórczym, podpisała aneks nr 2 do kontraktu z 10 lipca 2014 r. z konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA, Budimex SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Aneks został zawarty z inicjatywy Zamawiającego, na podstawie przesłanek zawartych w kontrakcie.

Uroczysta inauguracja budowy nowego bloku w Elektrowni Turów

Realizacja inwestycji o wartości ok. 4 mld zł w kompleksie wydobywczo-energetycznym w Turowie nabiera tempa. 18 maja odbyła się uroczystość symbolicznej inauguracji budowy nowego bloku na węgiel brunatny o mocy 450 MW w Elektrowni Turów, będącego częścią programu rozwojowego Grupy Kapitałowej PGE.
Czytaj dalej

Elbis inżynierem kontraktu

Firma Elbis z Bełchatowa, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została wybrana na inżyniera kontraktu dla budowy nowego bloku w Elektrowni Turów.
Czytaj dalej

Rusza inwestycja za około 4 mld zł brutto w Elektrowni Turów

Wykonawcy nowego bloku na węgiel brunatny w kompleksie wydobywczo-energetycznym Turów otrzymali 1 grudnia 2014 r. Polecenie Rozpoczęcia Prac (tzw. NTP – Notice To Proceed). Zgodnie z umową, przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia NTP, czyli w trzecim kwartale 2019 r. Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenie potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych.  
Czytaj dalej

Elektrownia Turów z umową na budowę nowego bloku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały 10 lipca 2014 r. kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.
Czytaj dalej

Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów

11 czerwca 2013 roku Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podjął Uchwałę akceptującą parametry dotyczące powtórnego zamówienia publicznego (w tym również szereg zmienionych warunków technicznych i handlowych zamówienia) pn.: „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.
Czytaj dalej

Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW

Nowy blok w Elektrowni Turów, którego budowa kosztować będzie ok. 4 mld zł brutto, jest jednym z projektów ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE na lata 2014-2020. Budowana jednostka wytwórcza zastąpi wycofane z eksploatacji jed­nostki starszej generacji. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymaliza­cji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeń­stwa energetycznego kraju.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu zawiera folder informacyjny.

Konsorcja Alstom Power i Hitachi Power Europe/Budimex złożyły oferty na budowę nowego bloku energetycznego w Turowie

4 stycznia 2013 roku o godzinie 14 w siedzibie PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów otworzono oferty z ceną złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zadania „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”.
Czytaj dalej

Podpisanie umowy o przyłączenie bloku nr 11

30 marca 2012 r. w siedzibie PSE Operator, pomiędzy PSE Operator a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, została zawarta umowa o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu PSE Operator. PGE GiEK SA reprezentowali: Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu oraz Tadeusz Witos, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.
Czytaj dalej