Zgodnie z Aktem Powołania Komisja Kwalifikacyjna nr 604/123/02/23 przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów ds. stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392) przeprowadza egzaminy w zakresie: 

  • Grupa I pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
  • Grupa II pkt 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21
  • Grupa III pkt 3, 6, 7, 10

/Pełny opis w załączniku/

 

Beata Wiosek

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 604

tel.: 075 773 74 01

e-mail: beata.wiosek@gkpge.pl