Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców lokalnych zasilanych z sieci Elektrowni Turów:

  • Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.7.2018.BG z dnia 08 listopada 2018 r, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” Nr 171 (2606) w dniu 08 listopada 2018 r, została zatwierdzona  Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna., Wprowadza się nową Taryfę  dla energii elektrycznej do stosowania od dnia  01.12.2018 r.
  • Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.17.2017.BG z dnia 29 listopada 2017 r., ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna” Nr 160 (2382)  w dniu 01 grudnia 2017 r, została zatwierdzona zmiana taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Wprowadza się zmianę taryfy dla energii elektrycznej do stosowania od dnia  01.01.2018 r.
  • Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.2.2018.BG z dnia 25 stycznia 2018 r, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” Nr 12 (2447) w dniu 29 stycznia 2018 r, została zatwierdzona  zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna., zatwierdzonej Decyzją z dnia 29 maja 2017 r., znak: OŁO.4211.24.2016.2017.BG (z późn.zm).  Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji i wprowadza się do stosowania od dnia  01.03.2018 r.
  • Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.9.2019.BG z dnia 25 kwietnia 2019 r., ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia Elektryczna” Nr 121 (2756) w dniu 25 kwietnia  2019 r., została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Wprowadza się zmianę Taryfy dla energii elektrycznej  od dnia  09.05.2019 r.
  • Regulamin Wykonywania Umów Kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji PGE GiEK S.A. obowiązujący od dnia 1.05.2019 r.

 

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w poniższych sprawach udzielają: 

Wydział Gospodarki Energetycznej – Sekcja handlu energią

tel.  +48 (75)  77 3 4480, fax: +48 (75)  77 3 7202

Zawieranie umów:

tel.  +48  (75)  77 3 4491,  +48 77 3 4486 – Sekcja handlu energią

fax: +48  (75)  77 3 7202

Rozliczenia i fakturowanie:

tel.  +48 (75) 77 3 4491 – Sekcja handlu energią

tel.  +48 (75) 77 3 7011 – Sekcja paliw i energii

fax: +48 (75)  77 3 7202