Sprzedaż energii elektrycznej do Odbiorców lokalnych zasilanych z sieci Elektrowni Turów: Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.15.2022.BG z dnia 05 lipca 2023 r, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” Nr 289 (4106) w dniu 05 lipca 2023 r, została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. 

Wprowadza się nową Taryfę dla energii elektrycznej do stosowania od dnia  01.08.2023 r.

 

Wydział Gospodarki Energetycznej – Sekcja Handlu Energią

  • tel. +48 (75)  77 3 4480
  • fax: +48 (75) 77 3 7202

Zawieranie umów:

  • tel. +48 (75) 77 3 4485
  • fax: +48 (75) 77 3 7202

Rozliczenia i fakturowanie:

  • tel.  +48 (75) 77 3 4485 + 7577 3 7201 – Sekcja handlu energią
  • tel.  +48 (75) 77 3 7011 – Sekcja paliw i energii
  • fax: +48(75)  77 3 7202