Sprzedaż energii elektrycznej do Odbiorców lokalnych zasilanych z sieci Elektrowni Turów: 

Wydział Gospodarki Energetycznej – Sekcja Handlu Energią

  • tel. +48 (75)  77 3 4480
  • fax: +48 (75) 77 3 7202

Zawieranie umów:

  • tel. +48 (75) 77 3 4485

Rozliczenia i fakturowanie:

  • tel. +48 (75)  77 3 7201