Sprzedaż energii elektrycznej 

 

Sprzedaż energii elektrycznej do Odbiorców lokalnych zasilanych z sieci Elektrowni Turów: Informujemy, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4211.24.2019.BG z dnia 07 maja 2020 r, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna” Nr 121 (3075) w dniu 07 maja 2020 r, została zatwierdzona Taryfa dla energii elektrycznej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Wprowadza się nową Taryfę dla energii elektrycznej do stosowania od dnia  01.06.2020 r.

 

Wydział Gospodarki Energetycznej – Sekcja handlu energią:

  • tel.  +48 (75)  77 3 4480
  • fax: +48 (75) 77 3 7202

Zawieranie umów:

  • tel.  +48 (75) 77 3 4491,  +48 77 3 4486 – Sekcja handlu energią
  • fax:  +48(75)  77 3 7202

Rozliczenia i fakturowanie:

  • tel.  +48 (75) 77 3 4491 – Sekcja handlu energią
  • tel.  +48 (75) 77 3 7011 – Sekcja paliw i energii
  • fax: +48(75)  77 3 7202