Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją nr OWR.4210.36.2019.1248.XVI.GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2019 r., została zatwierdzona Taryfa dla ciepła PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, którą opublikowano w dniu 31 października 2019 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 269. Zgodnie z art.47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów wprowadza nową Taryfę dla ciepła do stosowania od dnia 1 grudnia 2019 r.
elturow_site