Zmiana taryfy dla ciepła.

  • Informujemy, że decyzją nr OWR.4210.15.2018.1248.XV.MŚ Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki z dnia 15 października 2018 r., została zatwierdzona Taryfa dla ciepła PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów, którą opublikowano w dniu 16 października 2018 r.  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 5019. Zgodnie zart.47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów wprowadza nową Taryfę dla ciepła do stosowania od dn. 10.11.2018 r.
elturow_site