Nowa taryfa dla ciepła od 21 lipca 2024 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Nr OWR.4210.9.2024.1249.XX.SK z dnia 7 czerwca 2024 r., została zatwierdzona i opublikowana w dniu 7 czerwca 2024 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 216 (2975) taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Turów. Nowa taryfa dla ciepła wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 21 lipca 2024 r. i spowoduje wzrost średniej ceny jednoczłonowej za ciepło w wysokości o ok 21,47 % w stosunku do obowiązujących cen.

Zmiana taryfy dla ciepła od 1 lipca 2023 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki  Nr OWR.4210.32.2023.1249.XIX.MRK z dnia 31 maja 2023 r., została zatwierdzona i opublikowana w dniu 31  maja 2023 r . w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło  Nr 301 (2489) zmiana taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Turów.  Zmiana taryfy dla ciepła wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 1  lipca 2023 r. i spowoduje wzrost średniej ceny jednoczłonowej za ciepło  w  wysokości o ok. 68% w stosunku do obowiązujących cen.

Nowa taryfa dla ciepła od 1 maja 2023 r.

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki  Nr OWR.4210.93.2022.1249.XIX.MRK z dnia 23 marca 2023 r., została zatwierdzona i opublikowana w dniu 23 marca 2023 r . w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło  Nr 144 (2332) nowa taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i  Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Turów. 

Nowa  taryfa dla ciepła wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 1  maja 2023 r. (pkt 4.2 Taryfy dla ciepła).

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedmiot i zakres wykonywanej działalności określony jest w koncesjach PGE GiEK S.A. wydanych przez Prezesa URE.Sprzedaż energii cieplnej do poszczególnych Odbiorców odbywa się na podstawie zawartych umów i zgodnie z Taryfą dla ciepła. Największym Odbiorcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia. Ponadto, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów sprzedaje również ciepło bezpośrednio do odbiorców końcowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu elektrowni.

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w poniższych sprawach udzielają: 

Wydział Gospodarki Energetycznej

tel. +48 75 773 44 80,

fax: +48 75 773 72 02

- zawieranie umów:

tel. +48 75 773 44 80; +48 75 773 44 86 - Sekcja handlu energią

fax: +48 75 773 72 02 

- rozliczenia i fakturowanie:

tel. +48 75 773 70 10; +48 75 773 70 12 – Sekcja paliw i energiirozliczenia

tel. +48 75 773 44 88,  +48 75 773 44 91– Sekcja handlu energiąfakturowania

fax: +48 75 773 72 02

elturow_site