Zmiana taryfy dla ciepła od 25 czerwca 2021

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Nr OWR.4210.10.2021.1249.XVII.DB z dnia 13 maja 2021 r., została zatwierdzona i opublikowana w dniu 14 maja 2021 r. w Biuletynie Branżowym URE zmiana taryfy  dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Turów. Taryfa wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmiana taryfy dla ciepła od 15 stycznia 2021

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki   Nr OWR.4210.37.2020.1249.XVII.DB z dnia 14 grudnia 2020 r., została zatwierdzona i opublikowana w dniu 15 grudnia 2020 r. w Biuletynie Branżowym URE  Taryfa dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrownia Turów. Taryfa wprowadzona zostanie do stosowania od dnia 15 stycznia 2021 r i będzie obowiązywała przez okres jednego roku od dnia wprowadzenia do stosowania.

PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Przedmiot i zakres wykonywanej działalności określony jest w koncesjach PGE GiEK S.A. wydanych przez Prezesa URE.Sprzedaż energii cieplnej do poszczególnych Odbiorców odbywa się na podstawie zawartych umów i zgodnie z Taryfą dla ciepła. Największym Odbiorcą ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Bogatynia. Ponadto, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Turów sprzedaje również ciepło bezpośrednio do odbiorców końcowych znajdujących się w najbliższym otoczeniu elektrowni.

Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w poniższych sprawach udzielają: 

Wydział Gospodarki Energetycznej

tel. +48 75 773 44 80,

fax: +48 75 773 72 02

- zawieranie umów:

tel. +48 75 773 44 80; +48 75 773 44 86 - Sekcja handlu energią

fax: +48 75 773 72 02 

- rozliczenia i fakturowanie:

tel. +48 75 773 70 10; +48 75 773 70 12 – Sekcja paliw i energiirozliczenia

tel. +48 75 773 44 88,  +48 75 773 44 91– Sekcja handlu energiąfakturowania

fax: +48 75 773 72 02

elturow_site