Zgodnie z Aktem Powołania Komisja Kwalifikacyjna nr 604/123/02/18 przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych świadczy usługi polegające na przeprowadzaniu egzaminów w zakresie /pełny opis w załączniku/: 

  • Gr I pkt 1,2,3,4,5,7,9,10
  • Gr II pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10
  • Gr III pkt 3,6,7,10

 

Z dniem 03 lipca 2021 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca między innymi zapisy o ważności świadectw kwalifikacyjnych.

Art. 25. Świadectwa wydane przez komisje kwalifikacyjne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność w przypadku:

1) osób, o których mowa w art. 54 ust. 1c pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym – przez okres, na jaki zostały wydane;

2) innych osób – przez okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001093

 

Beata Wiosek

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej nr 604/123/02/18

tel.: 075 773 74 01

e-mail: beata.wiosek@gkpge.pl