Způsoby varování a postupy v případě vzniku průmyslové havárie:

Základními prostředky k omezení následků průmyslové havárie pro člověka a životní prostředí jsou organizační a technická opatření prováděná během havarijních stavů.

Postupy v případě havárie stanoví vnitřní předpisy společnosti PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów. Tyto postupy zahrnují:

 • identifikaci nebezpečí,
 • poplach upozorňující na nebezpečí pro osoby,
 • poplach a zapojení záchranných jednotek,
 • provedení evakuace,
 • omezení následků havárie,
 • odstranění zdroje nebezpečí,
 • spolupráce vedení podniku se záchrannými a pořádkovými službami.

Systém varování při případných havarijních situacích je založen na:

 • systému poplašných sirén,
 • ručních požárních hlásičích,
 • systému elektronických čidel,
 • interním telefonním systému,
 • podnikovém rozhlasu.

Poplašné signály jsou vyhlašovány a odvolávány pomocí sirén a podnikového rozhlasu:

 • Poplach se vyhlašuje zvukovým signálem – modulovaným zvukem sirény, který trvá 3 minuty.
 • Poplach se odvolává nepřetržitým zvukem sirény po dobu 3 minut.

Nastane-li průmyslová havárie, jejíž následky překračují hranice podniku, zabezpečení ohroženého území a vedení záchranné akce přebírá polský státní hasičský záchranný sbor.

elturow_site