Plním povinnost vyplývající z odst. 14) ke čl. 261 a. 1. Zákona o změně Zákona o životním prostředí a některých jiných zákonů (Sb. 2015.1434) a zveřejňuji následující informace:

PGE GIEK S.A., PRACOVIŠTĚ ELEKTRÁRNA TURÓW JE PODNIK SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU VÁŽNÉ PRŮMYSLOVÉ HAVÁRIE.

Označení podniku:

Provozovatel podniku:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna se sídlem: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Polsko.

Vedoucí podniku:

Ředitel PGE GiEK SA. Pracoviště elektrárna Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, Polsko.

Ohlášení podniku:

Akciová společnost PGE GiEK S.A., Pracoviště elektrárna Turów, je podnik, na který se vztahují předpisy v oblasti prevence průmyslových havárií. Provozovatel podniku splnil povinnost, o níž se pojednává v čl. 250 odst. 1. polského zákona o životním prostředí (Sb.2013.1232 ve znění pozdějších předpisů) a dne 12. června 2015 předložil „Ohlášení zařízení PGE GiEK S.A. pracoviště elektrárna Turów jako zařízení se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie spolu s Programem prevence havárií veliteli okresního hasičského záchranného sboru. Kopie výše uvedených dokumentů byly zaslány Vojvodskému inspektorátu ochrany životního prostředí ve Wroclawi.

Popis činnosti:

Pro činnost provozovanou v rámci PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, jsou charakteristické:

– výroba elektrické energie – hlavní činnost,

– výroba a dodávka vodní páry, horké vody a vzduchu do klimatizačních systémů,

Kromě výroby elektrické energie podnik provozuje podnikatelskou činnost v oblasti výroby, dopravy a distribuce tepla na území města a obce s rozšířenou působností Bogatynia.

Nebezpečné látky:

Nebezpečnými látkami, které rozhodují o zařazení PGE GiEK S.A., pracoviště elektrárna Turów, do kategorie podniků se zvýšeným rizikem vzniku vážné průmyslové havárie (PZR) jsou ropné produkty – tj. těžký topný olej a lehký topný olej. Ke kvalifikaci podniku bylo použito kvantitativní kritérium, které se vztahuje na maximální množství ropných produktů, které se nacházejí nebo se mohou nacházet v podniku.

V následující tabulce je uveden přehled informací o nebezpečných látkách s uvedením jejich názvů nebo kategorií a nebezpečí, která rozhodují o kvalifikaci podniku, a také jiných informací, které byly zohledněny při pokusu zařadit podnik do kategorie PZR.

elturow_site