Podstawowym ujęciem wody powierzchniowej w Elektrowni Turów jest zbiornik Witka, rezerwę stanowią ujęcia na rzece Nysie Łużyckiej.

W zakresie poboru wody Elektrownia nie przekroczyła warunków Pozwolenia Zintegrowanego. Dopuszczalny pobór wód z ujęć powierzchniowych wynosi 1,05 m3/s, a za rok 2017 wyniósł 0,46 m3/s. 

W roku 2017 jakość odprowadzanych ścieków w zakresie średniorocznych stężeń kształtowała się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych. Łączna ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych wyniosła 2 558 mln m3.

elturow_site