W 2017 roku w ramach Projektu ETL-13 „Ograniczenie emisji hałasu z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” realizowano program analityczno-pomiarowy związany głównie ze zmianami technologicznymi w instalacji po wybudowaniu IMOS. Wytypowano również i zgłoszono do Planu Inwestycyjnego 2018-2019 nowe zadania związane z ograniczeniem uciążliwości akustycznych z ELT, które zostały zebrane w pakiet pod nazwą: „Inne – modernizacja instalacji pomocniczych w zakresie obniżenia hałasu”.

elturow_site