W 2016 roku w ramach Projektu ETL-13 „Ograniczenie emisji hałasu z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” realizowano program analityczno – pomiarowy związany głównie ze zmianami technologicznymi w instalacji po wybudowaniu IMOS.