Wyemitowane zanieczyszczenia nie przekroczyły rocznej emisji dopuszczalnej dla Zakładu wyznaczonej
Pozwoleniem Zintegrowanym. 

 

Zmiany zachodzące w środowisku analizują cztery stacje pomiarowe Zakładowej Sieć Monitoringu Imisji Zanieczyszczeń Atmosfery. Zlokalizowane są one w Bogatyni, Radomierzycach, na Jasnej Górze i na Wyszkowie. Zakres pomiarów obejmuje:

  • stężenia dwutlenków siarki i azotu oraz pyłu zawieszonego PM10
  • podstawowe parametry meteorologiczne: prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie barometryczne,  wilgotność względną oraz temperaturę powietrza,
  • opad pyłu.

 

Dane pomiarowe przekazywane siecią telemetrii komórkowej ze stacji terenowych do stacji centralnej w Wydziale Ochrony Środowiska w Elektrowni Turów, gdzie są archiwizowane i przetwarzane zgodnie z potrzebami. Rejestrowane wyniki pomiarów dają rzetelny materiał do zdefiniowania sytuacji ekologicznej i obserwowania zmian zachodzących w stanie środowiska kontrolowanego obszaru.

 

Kształtowanie się średniomiesięcznych stężeń SO2, NO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 w 2017 roku:

elturow_site