W Elektrowni Turów od 2004 roku funkcjonuje certyfikowany, poczwórnie skojarzony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
  • PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
  • PN-ISO/IEC 27001:2014 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

System Elektrowni Turów jest jednym z nielicznych od początku wdrażanym jako zintegrowany. Dodatkowo jako pierwsza firma w branży energetycznej, a czwarta w Polsce, elektrownia dołączyła do grona organizacji posiadających akredytowany certyfikat w zakresie bezpieczeństwa informacji (wówczas w oparciu o brytyjski standard 7799-2).

Dlaczego zdecydowano się na taki właśnie zestaw?

Podczas wytwarzania wyrobów zamierzonych powstają również wyroby niezamierzone, takie jak odpady zanieczyszczające środowisko, nadmierne zużycie energii i surowców, hałas, zapylenie, wypadki przy pracy, niekontrolowany dostęp do informacji czy też utrata baz danych. Wszelkie zagrożenia i wyroby niepożądane powstają w tych samych procesach, co wyroby zamierzone i z tego właśnie powodu postanowiono je nadzorować w ramach jednego zintegrowanego systemu zarządzania.

Decyzja o wdrożeniu poczwórnie skojarzonego systemu stanowiła dla pracowników elektrowni wielkie wyzwanie, szczególnie, że intensywności nabrały wówczas prace realizowane w ramach modernizacji bloków 4-6. Wyzwanie wymagające wielkiej przebudowy nie tylko świadomości załogi, ale przede wszystkim zmian w planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i weryfikacji działań. Zdobyty certyfikat oraz pozytywne okresowe oceny niezależnych jednostek certyfikujących dowodzą, że pracownicy elektrowni mu sprostali.

Od 2015 roku, w efekcie dwuletnich prac nad unifikacją systemów zarządzania funkcjonujących w poszczególnych oddziałach, system Elektrowni Turów stanowi element systemu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dyrekcja Oddziału Elektrownia Turów przyjęła i wprowadziła do stosowania wprost Deklaracje Zarządu Spółki w sprawie polityki:

  • środowiskowej,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bezpieczeństwa informacji,
  • ciągłości biznesowej,
  • zarządzania ryzykiem,

oraz ustanowiła  Deklarację Dyrektora Oddziału w sprawie polityki jakości, zapewniając systematyczną poprawę efektywności produkcji i poziomu dyspozycyjności istniejących jednostek wytwórczych, przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów produkowanej energii elektrycznej i ciepła, odpowiednio do wymagań klientów.