Zintegrowany System Zarządzania – ISO

W Elektrowni Turów od 2004 roku funkcjonuje certyfikowany, poczwórnie skojarzony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
  • PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania.
  • PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
  • PN-ISO/IEC 27001:2014 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

System Elektrowni Turów jest jednym z nielicznych od początku wdrażanym jako zintegrowany. Dodatkowo jako pierwsza firma w branży energetycznej, a czwarta w Polsce, Elektrownia dołączyła do grona organizacji posiadających akredytowany certyfikat w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Decyzja o wdrożeniu poczwórnie skojarzonego systemu stanowiła dla pracowników Elektrowni wielkie wyzwanie, szczególnie, że intensywności nabrały wówczas prace realizowane w ramach modernizacji bloków 4-6. Wyzwanie wymagające wielkiej przebudowy nie tylko świadomości załogi, ale przede wszystkim zmian w planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i weryfikacji działań. Certyfikat oraz pozytywne okresowe oceny niezależnych jednostek certyfikujących dowodzą, że pracownicy Elektrowni mu sprostali.

Od 2015 roku system Elektrowni Turów stanowi element systemu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dyrekcja Oddziału Elektrownia Turów przyjęła i wprowadziła do stosowania wprost Deklaracje Zarządu Spółki w sprawie polityki:

  • środowiskowej,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bezpieczeństwa informacji,
  • ciągłości biznesowej,
  • zarządzania ryzykiem,

oraz ustanowiła  Deklarację Dyrektora Oddziału w sprawie polityki jakości, zapewniając systematyczną poprawę efektywności produkcji i poziomu dyspozycyjności istniejących jednostek wytwórczych, przy jednoczesnym zapewnieniu parametrów produkowanej energii elektrycznej i ciepła, odpowiednio do wymagań klientów.