• marek_mroz_dyrektor-oddzialu.jpg
  Dyrektor Oddziału
  Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Ukończył również menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresie zarządzania firmą, studia podyplomowe na Politechnice Częstochowskiej w zakresie czystych i zrównoważonych systemów energetycznych oraz szereg szkoleń zawodowych z obszaru technicznego, ekonomicznego a także doskonalących kompetencje menedżerskie. Członek Komisji Kwalifikacyjnej URE działającej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. W latach 2007-2013 Członek Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nowy Świat w IV i V kadencji tej Rady.

  Od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 1997 roku związany z branżą energetyczną i Elektrownią Turów, w której przeszedł poszczególne szczeble kariery od stanowiska Operatora nastawni blokowej, Operatora bloku, Dyspozytora bloku i Kierownika zmiany bloku. Od 2005 r. nieprzerwanie pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarze nawęglania, odpylania i odsiarczania oraz analiz eksploatacji. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję Głównego Inżyniera ds. utrzymania ruchu i Głównego Inżyniera ds. zarządzania majątkiem. W latach 2014 -2016 Dyrektor Techniczny Oddziału Elektrownia Turów a następnie Główny Specjalista Oddziału w obszarze Nadzoru Nawęglania i Odpylania oraz Gospodarki Energetycznej.
 • dawid_szymaniak_dyrektor-techniczny_001.jpg
  Zastępca Dyrektora Oddziału - Dyrektor Techniczny
  Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej o kierunku Mechanika i budowa maszyn. Absolwent studiów podyplomowych na tej samej uczelni w zakresie „Nowoczesnych technologii w remontach maszyn energetycznych" oraz studiów podyplomowych - Program Executive MBA - na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Wiedzę merytoryczną i kompetencje zawodowe zdobywał również uczestnicząc w wielu szkoleniach, w tym z obszaru zagadnień technicznych, bezpieczeństwa eksploatacji, kosztorysowania i przepisów dotyczących organizacji prac czy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Członek Komisji Kwalifikacyjnej URE działającej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

  Od początku swojej pracy zawodowej związany z branżą energetyczną i Elektrownią Turów. Pracę rozpoczął w 2000 roku jako Obchodowy urządzeń odpopielania. Kolejne stanowiska to Obchodowy urządzeń odpylania, Operator instalacji odsiarczania, Kierownik robót- inspektor nadzoru, Specjalista ds. turbin – inspektor nadzoru. W 2016 roku awansowany na stanowisko Kierownika Wydziału Nadzoru Turbinowego. W latach 2019 -2024 Główny Inżynier ds. Wytwarzania Energii.
 • dyrektor-f_001.jpg
  Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
  Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Ekonomia. Ukończyła również Studium Podatkowe w Warszawie, Studium Podyplomowe „Rachunkowość i kontrola finansowa" prowadzone przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Studium menadżerskie prowadzone przez Instytut Wspierania Gospodarki Izby Gospodarczej Austria we współpracy z Centrum Doskonalenia Zarządzania CEDOZ we Wrocławiu oraz szereg szkoleń m.in. z zakresu analiz finansowych, kontrolingu i zarządzania.

  Od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 1996 roku związana z branżą energetyczną i Elektrownią Turów, w której przeszła poszczególne szczeble kariery od stanowiska samodzielnego ekonomisty, poprzez stanowiska specjalistyczne do stanowisk kierowniczych. W latach 2000 -2010 pracowała na stanowiskach m.in. Kierownika Wydziału Strategii i Przepływów, Kierownika Biura Kontroli i Głównego Specjalisty w Biurze Kontrolingu. Od roku 2010 kierowała nieprzerwanie obszarem kontrolingu w Oddziale Elektrownia Turów jako Kierownik Działu Kontrolingu.
elturow_site