• img_6007_mini.jpg
  Dyrektor Oddziału
  Ukończył studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności – sterowanie systemami przemysłowymi. W 2002 roku rozpoczął pracę w Spółce Eltur – Serwis. Doświadczenie zdobywał na stanowisku specjalisty ds. technicznych – inspektor nadzoru, odpowiadając za wycenę budżetową zadań przyjmowanych do realizacji, sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich, sporządzanie ofert, opracowywanie i sporządzanie umów/zamówień oraz monitorowanie realizacji umów. Był również koordynatorem wdrożenia, a następnie trenerem modułu SAP w PM.

  W roku 2017 pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego w Spółce Top – Serwis. W październiku 2017 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Od maja 2018 roku do końca 2020 roku był Dyrektorem Technicznym Oddziału Elektrownia Turów. Z dniem 01 stycznia 2021 r. objął stanowisko Dyrektora Oddziału Elektrownia Turów.

  Ukończył wiele kursów z zakresu kosztorysowania prac, zarządzania projektami, wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości technikami alpinistycznymi, realizacji inwestycji budowlanych, prawa pracy dla kadry kierowniczej, diagnostyki, przygotowania i wykonawstwa remontów przemysłowych.
 • marek-antowski.jpg
  Zastępca Dyrektora Oddziału - Dyrektor Techniczny
  Inżynier elektryk, absolwent studiów na kierunku elektrotechnika, o specjalności elektroenergetyka, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Ukończył program Executive Master of Business Administration (EMBA) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Od 1990 r. zatrudniony w Elektrowni Turów. Przez większość swojej kariery zawodowej związany ze służbami utrzymania ruchu w obszarze automatyki i systemów cyfrowych. Zdobywał doświadczenie jako starszy elektromechanik, mistrz, starszy mistrz i specjalista ds. pomiarów fizyko-chemicznych i ochrony środowiska. Od 2015 roku Kierownik Wydziału Nadzoru Automatyki i Systemów Cyfrowych, pełniący jednocześnie funkcje koordynatora systemów OT w Oddziale Elektrownia Turów.
  Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu pomiarów, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyki, cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki, innowacyjności, kosztorysowania, norm ISO, a także kursy i szkolenia wspierające kompetencje kierownicze.
 • pawel-styczynski.jpg
  Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
  Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w zakresie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki (kierunek Informatyka i Ekonometria oraz Informatyka w Zarządzaniu) Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek Górnictwo Odkrywkowe Węgla Brunatnego).
  Do czasu rozpoczęcia pracy w Elektrowni Turów (od 2016 roku na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego a w latach 2018 - 2019 na stanowisku Dyrektora Oddziału ELT) pracował przez 30 lat w KWB Turów, w tym przez 25 lat w służbach ekonomicznych, m.in. na stanowiskach kierownika działu handlowego oraz kierownika działu zaopatrzenia i sprzedaży.
  Paweł Styczyński ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także kursy z zakresu zarządzania projektami wg metodyki TenStep oraz zagadnień dotyczących zamówień publicznych i rachunkowości.
elturow_site