• Dyrektor Oddziału
  Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Europejskim pod patronatem OIC Poland na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ponadto ukończył program MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką University of Illinois.

  W latach 1998-2007 związany ze spółką Zamojska Korporacja Energetyczna SA, w której zajmował m.in. stanowisko Kierownika Sekcji Umów i Dokumentacji. Był również Członkiem Zespołu przy PTPiRE z udziałem reprezentantów Prezesa URE, gdzie opracowywał procedurę Zmiany Sprzedawcy ze wskazaniem niezbędnych zmian w Prawie energetycznym, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej. W latach 2007-2008 był Członkiem Zarządu w PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA. Od października 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Biura Klientów Biznesowych
  w PGE Obrót SA i był odpowiedzialny za organizowanie i kierowanie zespołami sprzedaży w Departamencie Klientów Korporacyjnych.

  W latach 2016 - 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGE Obrót SA.
 • Zastępca Dyrektora Oddziału,Dyrektor Techniczny
  Ukończył studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności – sterowanie systemami przemysłowymi. W 2002 roku rozpoczął pracę w Spółce Eltur – Serwis. Doświadczenie zdobywał na stanowisku specjalisty ds. technicznych – inspektor nadzoru, odpowiadając za wycenę budżetową zadań przyjmowanych do realizacji, sporządzanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich, sporządzanie ofert, opracowywanie i sporządzanie umów/zamówień oraz monitorowanie realizacji umów. Był również koordynatorem wdrożenia, a następnie trenerem modułu SAP w PM.
  W roku 2017 pracował na stanowisku Dyrektora Technicznego w Spółce Top – Serwis. W październiku 2017 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera ds. Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, a od maja 2018 roku do chwili obecnej - Dyrektor Techniczny.
  Ukończył wiele kursów z zakresu kosztorysowania prac, zarządzania projektami, wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości technikami alpinistycznymi, realizacji inwestycji budowlanych, prawa pracy dla kadry kierowniczej, diagnostyki, przygotowania i wykonawstwa remontów przemysłowych.
 • Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
  Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w zakresie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki (kierunek Informatyka i Ekonometria oraz Informatyka w Zarządzaniu) Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek Górnictwo Odkrywkowe Węgla Brunatnego).
  Do czasu rozpoczęcia pracy w Elektrowni Turów (od 2016 roku na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego a w latach 2018 - 2019 na stanowisku Dyrektora Oddziału ELT) pracował przez 30 lat w KWB Turów, w tym przez 25 lat w służbach ekonomicznych, m.in. na stanowiskach kierownika działu handlowego oraz kierownika działu zaopatrzenia i sprzedaży.
  Paweł Styczyński ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także kursy z zakresu zarządzania projektami wg metodyki TenStep oraz zagadnień dotyczących zamówień publicznych i rachunkowości.
elturow_site