• Elektrownia Turów
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Elektrowni Turów (13.09.1985 r.)

 

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (31.10.1990 r.)

 

  • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego (03.12.1996 r.)

 

  • Klub Honorowych Dawców Krwi (02.10.1999 r.)