W dniu 26 kwietnia 2019 r. członkowie koła SEP uczestniczyli w wyjeździe do Wrocławia. Program wycieczki obejmował wizytę w Centrum Dyspozycji WN/ŚN TAURON oraz na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W Centrum Dyspozycji uczestnicy zapoznali się z historią rozwoju sieci przesyłowych na Dolnym Śląsku, stanem obecnym i perspektywami rozwoju systemów dystrybucji i zarządzania sieciami. Pracownicy Centrum przedstawili zakres czynności i procedury wykorzystywane w codziennej pracy oraz nowoczesne narzędzia do diagnozowania stanu sieci. Dyspozytorzy zaprezentowali łączności i wymiany informacji wykorzystywane do kierowania brygadami remontowymi oraz sposoby postepowania przy uzgadnianiu i prowadzeniu prac na liniach. Wizytę zakończyło oprowadzenie po budynku Centrum.

Na wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej uczestników zapoznano z historią i stanem obecnym Laboratorium Wysokich napięć. Pokaz wyładowań wysokich napięć w laboratorium był najbardziej widowiskowym elementem wizyty. Dodatkowo uczestnicy zostali zaproszeni do Instytutu Informatyki i Robotyki gdzie omówiono i pokazano, w jaki sposób kształci się studentów w dziedzinie programowania i wykorzystywania robotów.

Zwieńczeniem wyjazdu był wjazd na punkt widokowy w budynku Sky Tower, skąd uczestnicy mogli podziwiać panoramę Wrocławia.

 

elturow_site