25 marca 2006 r. w Jeleniej Górze odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Jeleniogórskiego SEP, w którym uczestniczyli delegaci z naszego koła.

 

W trakcie obrad ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności Oddziału Jeleniogórskiego SEP w latach 2002-2005. Po przeprowadzeniu oceny czteroletnich działań i dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. 

 

Wspomniano również i uczczono minutą ciszy naszych szacownych kolegów, którzy odeszli już od nas, między innymi kolegę z naszego Koła – Bogdana Wójtowicza. Wybitnie udzielającym się członkom SEP wręczono odznaczenia.

 

W drugiej części obrad dokonano wyboru nowych władz Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczących oddziałowych komisji problemowych. Miło nam poinformować, że przedstawicieli naszego Koła wybrano na następujące funkcje we władzach Oddziału Jeleniogórskiego: 

  • Maciej Guttmeyer – Członek Zarządu Oddziału - Przewodniczący Komisji naukowo-technicznej;
  • Janina Pietraszkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej SEP Oddział Jelenia Góra;

 

Wybranym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów w propagowaniu zadań i celów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 

 

 

elturow_site