W dniu 20.03.2010 r. w hotelu „MERCURY” w Jeleniej Górze odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Delegatów Jeleniogórskiego Oddziału SEP.

 

Otwarcia XVI WZDO dokonał Prezes Oddziału kol. Robert Wójcik. Chwilą Ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów w minionej kadencji. Ponadto podczas WZDO wręczono wyróżnienia przyznane w związku z szeroką działalnością na rzecz rozwoju Stowarzyszenia prowadzoną przez indywidualnych członków jak i poszczególne Koła SEP. 

 

Sprawozdanie z działalności w latach 2006-2009 złożył Prezes Oddziału kol. Robert Wójcik, podkreślając na wstępie, że zawiera ono jedynie pewne zestawienia, podsumowania i przypomina tematykę, jaką zajmował się Oddział w minionych latach upływającej kadencji, które są wynikiem pracy członków poszczególnych Kół zrzeszonych w Jeleniogórskim Oddziale SEP. Dopełnieniem wystąpienia Prezesa były podsumowania Przewodniczących Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, której to Przewodniczący składając podziękowania oraz  wyrazy uznania za włożony wkład pracy dla ustępującego Zarządu, wnioskował o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującym Władzom Oddziału. Zgodnie z zatwierdzonym programem obrad przeprowadzono wybory do Władz Oddziału oraz na Delegatów na XXXV WZD SEP. Wybrany ponownie na nową kadencję  Prezes Zarządu kol. Robert Wójcik przedstawił zamierzenia programowe dalszej działalności stowarzyszeniowej w rozpoczynającej się kadencji, które w pełni przyjęto podejmując Uchwałę XVI WZDO. 

 

Bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze zebranie wybranych władz, na którym ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Komisje problemowe. Do władz Oddziału zostali wybrani członkowie naszego Koła:

  • Maciej Guttmeyer – członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Komisji Naukowo-technicznej;
  • Janina Pietraszkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

Wybranym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów w propagowaniu zadań i celów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

elturow_site