W dniu 17 grudnia 2013 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów.

 

Obrady otworzył Prezes koła SEP Zdzisław Kossowski witając wszystkich i zapoznając z celem spotkania. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej koła SEP z kadencji 2010-2013. Podczas dyskusji poruszano między innymi tematy związane z organizacją imprez techniczno-naukowych i integracyjnych koła SEP. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 • I termin  obrad: - godzina 13:50;
 • II termin  obrad: - godzina 14:00;

 

Porządek obrad: 

 • Otwarcie Walnego Zebrania Koła SEP;
 • Wybór prowadzącego obrady Walnego Zebrania Koła SEP;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał;
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności koła;
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej koła;
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności koła i sprawozdaniaKomisji Rewizyjnej koła - dyskusja;
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi koła;
 • Wybór Prezesa i Członków Zarządu koła;
 • Wybór Komisji Rewizyjnej koła;
 • Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału;
 • Uchwalenie kierunków działalności koła;
 • Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
 • Najwyższą władzą koła jest WZK;
 • W WZK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie kołalub delegaci członków koła oraz członkowie honorowi należący do koła;
 • W walnym zebraniu delegatów koła biorą udział z głosem doradczymczłonkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz zasłużeniseniorzy należący do koła”.

 

Na kadencję 2014-2017 wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną koła SEP przy PGE GiEK Odział Elektrownia Turów. Wybranym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów w propagowaniu zadań i celów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

elturow_site