W dniu 17 marca 2018 r. w Hotelu „MERCURE” w Jeleniej Górze odbyło się XIX WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SEP.

 

Otwarcia dokonał ówczesny jeszcze Prezes Oddziału kolega Robert Wójcik. Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów w minionej kadencji. Podczas WZDO wybitnie udzielającym się członkom SEP wręczono odznaczenia. Odbył się pokaz slajdów przedstawiający wydarzenia związane z działalnością SEP w minionej kadencji. Podczas zgromadzenia Prezes Oddziału złożył sprawozdanie z działalności SEP w latach 2014 – 2017. Po przeprowadzeniu oceny czteroletnich działań i dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pozytywnie oceniono pracę członków poszczególnych Kół zrzeszonych
w jeleniogórskim Oddziale SEP.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, branżowe a ponadto z okazji 60-lecia Jeleniogórskiego Oddziału SEP uhonorowano medalami i odznaczeniami stowarzyszenia koleżankę i kolegów, członków naszego Koła przy PGE Elektrownia TURÓW. Wręczenia dokonał Wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki. Grono zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich powiększyli:

  • Drozdowski Janusz – odznaczona złotą honorową odznaką SEP
  • Kucharski Tadeusz – odznaczona złotą honorową odznaką SEP
  • Chlebna Beata – odznaczona srebrną honorową odznaką SEP
  • Kustosz Wojciech – odznaczony srebrną honorową odznaką SEP

Wszystkim odznaczonym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów na polu szeroko rozumianej dziedziny elektryki.

 

W drugiej części obrad dokonano wyboru nowych władz Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczących Oddziałowych Komisji Problemowych. Nowy Zarząd SEP Oddziału jeleniogórskiego w składzie: Prezes- Krzysztof Krzyżak; Wiceprezes Zbigniew Jaworski, Wiceprezes Beata Chlebna, Sekretarz – Andrzej Wojciechowski, Skarbnik – Waldemar Gudakowski. Liczymy na dobrą współpracę.

 

Udział członków Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów we władzach Oddziału Jeleniogórskiego:

  • Beata Chlebna – Wiceprezes Oddziału Jeleniogórskiego SEP - Sekretarz Koła przy PGE GiEK Elektrownia Turów;
  • Wojciech Kustosz – Członek Zarządu SEP Oddział Jelenia Góra - Członek Koła SEP przy PGE GiEK Elektrownia Turów;
  • Andrzej Szczasiuk – Członek Zarządu SEP Oddział Jelenia Góra - Prezes Koła SEP przy PGE GiEK Elektrownia Turów;
  • Janusz Drozdowski – Członek Komisji Rewizyjnej SEP Oddział Jelenia Góra - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy PGE GiEK Elektrownia Turów;
  • Jarosław Chlebny – Członek Sądu Koleżeńskiego SEP Oddział Jelenia Góra - Członek Koła SEP przy PGE GiEK Elektrownia Turów.
elturow_site