W dniu 14.04.2018 r. w ramach konferencji pt. „Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym” w Elektrowni Turów odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Gliwickiego z kołem SEP działającym przy Elektrowni Turów.

 

Goście obejrzeli film o historii i dniu dzisiejszym Elektrowni Turów zwiedzili rozdzielnię 110 kV Y0AEA, nastawnie bloków 3 i 4, a panoramę Elektrowni i okolic mogli podziwiać z tarasu widokowego na dachu kotła nr 5.

 

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać podstawowe procesy technologiczne wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przedstawiono im plany modernizacji elektrowni. „Nie zdawałem sobie sprawy, że tak złożone procesy można prowadzić w sposób tak dobrze zorganizowany i profesjonalny. Wasza Elektrownia mimo wielkiego zagęszczenia instalacji urządzeń jest obiektem czystym i uporządkowanym. Posiada nawet zadbane tereny zielone. W porównaniu z zakładami na Górnym Śląsku robi ogromne wrażenie” – powiedział jeden z uczestników konferencji. 

 

Wszyscy podziwiali rozległy zakres działań podejmowanych w Elektrowni, złożoność procesów prowadzonych z wysoką świadomością techniczną oraz zastosowaniem urządzeń i instalacji o najwyższych standardach technicznych.

elturow_site