07 listopada grupa członków naszego koła SEP uczestniczyła w wycieczce technicznej do Stacji Elektroenergetycznej Najwyższych Napięć Mikułowa.

Stacja Mikułowa została gruntownie zmodernizowana i wyposażona w nową aparaturę do przyłączenia naszego nowego bloku nr 7 do sieci elektroenergetycznej. Po krótkim szkoleniu BHP uczestników zapoznano z przeznaczeniem, działaniem i specyfiką pracy stacji Mikułowa.  Omówiono zasady prowadzenia ruchu i komunikacji nastawni z obiektami zewnętrznymi. Następnie uczestnicy zostali oprowadzeni po terenie stacji w bezpośredniej bliskości aparatury 400kV i 220kV. Rozdzielnia napięć pomocniczych wraz z urządzeniami podtrzymania sieci była kolejnym etapem oprowadzania. Następnie zaprezentowano przesuwniki fazowe i omówiono ich pracę pomiędzy stacjami Mikułowa i Hagenwerder. Na zakończenie oprowadzania grupie przedstawiono pompownię układu przeciwpożarowego przesuwników fazowych. Ponowna wizyta na nastawni była ostatnim etapem zwiedzania stacji Mikułowa. Pogoda dopisała, a wspólny obiad był miłym akcentem na zakończenie wycieczki.

 

elturow_site