05.01.2018

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w I i II kwartale 2017 roku.

Aktywność członków koła, organizacja prezentacji i wycieczek technicznych, publikacja artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalność towarzysko-rozrywkowa, to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przez jury konkursu na najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim.

23.11.2017

W dniu 23 listopada 2017 odbyło się spotkanie Zarządu Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Turów z odchodzącym na emeryturę Zdzisławem Kossowskim.

Zdzisław Kossowski był pracownikiem Elektrowni od 1971r. Związany był z eksploatacją,  nadzorem i prowadzeniem ruchu urządzeń elektrycznych.  Pełnił funkcję Kierownika Wydziału Ruchu Elektrycznego. W latach 2006 do 2017 pełnił przez trzy kadencje funkcję Prezesa Koła SEP przy Elektrowni Turów. Na spotkaniu przekazano odchodzącemu podziękowania za współpracę i wkład pracy w pełnienie funkcji społecznej oraz  drobne upominki . 

Zdzisław Kossowski jest jednym z  tych, którzy niewątpliwie tworzyli historię Elektrowni i zasłużyli  się dla jej rozwoju.

 

23.11.2017

W dniu 23 listopada 2017 Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak spotkał się z nowo wybranym zarządem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Turów.

Nowy Zarząd Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła oraz pochwalił się zdobytymi wyróżnieniami. Zarząd przekazał na ręce Dyrektora puchar przyznany przez Oddział SEP w Jeleniej Górze. Elektrowniane Koło SEP otrzymało puchar za szeroko pojętą działalność. Działalność ta związana jest z organizacją prezentacji, publikacją artykułów, wygłaszaniem prelekcji, aktywnością członków stowarzyszenia oraz działalnością towarzysko-rozrywkową. Puchar, dotychczas przechodni, w uznaniu zasług został przyznany elektrownianemu Kołu SEP na stałe.

Następnie Zarząd przedstawił Dyrektorowi obecną sytuację Koła i plan działania na lata 2018 - 2021. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie rozwoju Koła SEP, czyli jego członków, poprzez większy dostęp do wiedzy technicznej i możliwość skorzystania z doświadczenia innych kolegów z Koła SEP. Omówiono problemy związane z planowaną organizacją wyjazdów technicznych do stacji energetycznej Mikułowa i Elektrowni Dychów, wyjazdów na targi ENERGETAB w Bielsku-Białej oraz innych oraz innych wyjazdów techniczno-naukowych..

W następnej kolejności przedstawiono Dyrektorowi kwestie, jakie koło zamierza poruszyć na walnym zebraniu delegatów Oddziału SEP w Jeleniej Górze. Zwrócono szczególna uwagę na właściwą identyfikację Naszego Koła z Elektrownią Turów oraz zachowawczą działalność Oddziału SEP.

Na koniec Dyrektor zapoznał się ze stanowiskiem Koła SEP w sprawie praktyk zawodowych uczniów szkół średnich i poinformował o działaniach podejmowanych dla przywrócenia szkolnictwa zawodowego kierunkowego i organizacji praktyk zawodowych w Elektrowni Turów. Dyrektor odniósł się ze zrozumieniem dla planowanych działań Stowarzyszenia i zadeklarował poparcie w ich realizacji. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla Dyrektora za poparcie planowanych działań.

 

14.11.2017

Zarząd Koła SEP przy Elektrowni Turów informuje o Walnym Zebrania członków Koła SEP przy Elektrowni Turów w dniu 15 listopada 2017 roku w sali widowiskowej Budynek B

·         I termin  obrad: - godzina 13:50;

·         II termin  obrad: - godzina 14:00;

Porządek obrad

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Koła SEP;

2.      Wybór prowadzącego obrady Walnego Zebrania Koła SEP;

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał;

4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności koła;

5.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej koła;

6.      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności koła i sprawozdania Komisji Rewizyjnej koła - dyskusja;

7.      Udzielenie absolutorium Zarządowi koła;

8.      Wybór Prezesa i Członków Zarządu koła;

9.      Wybór Komisji Rewizyjnej koła;

10.  Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału;

11.  Uchwalenie kierunków działalności koła.

 Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich

§36

1.      Najwyższą władzą koła jest WZK.

2.      W WZK biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie koła lub delegaci członków koła oraz członkowie honorowi należący do koła.

3.      W walnym zebraniu delegatów koła biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej koła oraz zasłużeni seniorzy należący do koła.”

Zarząd Koła SEP 

przy Elektrowni Turów

21.03.2017 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować wszystkim członkom naszego koła za całokształt współpracy. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w II, III i IV kwartale 2016 roku. Niezmiernie cieszy nasz fakt, iż tym samym puchar, do tej pory przechodni, zostanie już na stałe w kole SEP przy Elektrowni Turów. To nasz wspólny sukces. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Aktualność koła:

 • Przyrost liczbowy członków kół SEP,
 • Opłacane składki członkowskie.

Działalność organizacyjno-techniczna:

 • Odbyte zebrania,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT w miejscowości będącej siedzibą koła,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT poza siedzibą koła,
 • Wygłoszenie informacji technicznej na imprezie SEP, SNT, NOT,
 • Zorganizowanie przez Koło wycieczki technicznej, jako imprezy Oddz. SEP: (przyjmowanie, oprowadzanie uczestników wycieczek po PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów),
 • Zorganizowanie przez koło wystawy: technicznej, książek, publikacji, opracowań lub promującej wyroby,
 • Zorganizowanie projekcji wideo lub filmowej, jako samodzielnej imprezy SEP o tematyce technicznej,
 • Opublikowanie artykułu: w czasopiśmie SEP, NOT lub innych czasopismach,
 • Opracowanie stanowiska Koła SEP do otrzymanego zadania z zakładu pracy,
 • Wygłoszenie prelekcji w szkole lub innym ośrodku.

Działalność towarzysko-rozrywkowa:

 • Zorganizowanie przez Koło spotkania towarzyskiego,

Różne:

 • Udział członków koła we władzach oddziału lub centralnych oraz w Oddziale i ewentualnie komisjach, komitetach i sekcjach (za każde nazwisko) funkcję,
 • Za posiadanie w kole rzeczoznawcy lub specjalisty izby rzeczoznawców SEP oraz technika lub inżyniera z uzyskanym stopniem specjalności,
 • Wykonanie przez koło lub przez członka specjalnego zadania zleconego przez Oddział SEP,
 • Zorganizowanie przez Koło konkursu technicznego lub innego,
 • Wykonanie przez Koło pracy społecznej.

Aby utrzymać tak wysoką pozycję wśród kół SEP proszę o dalsze informacje na temat realizacji powyższych kryteriów na adres sekretarza naszego koła SEP.

Sekretarz koła SEP przy Elektrowni Turów

 

20.12.2016

         Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w II i III kwartale 2016 roku.

Aktywność członków koła, organizacja prezentacji i wycieczek technicznych, publikacja artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalność towarzysko-rozrywkowa, to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przez jury konkursu na najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim.

 

 

13-15.09.2016

W dniach 13-15 września 2016 roku w Bielsko-Białej odbyły się międzynarodowe targi energetyczne.

Swoje najnowsze produkty zaprezentowało 750 wystawców z 22 krajów Europy i Azji. Ekspozycje targowe zajęły prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni. Wystawcy starali się na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.

Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN a nawet 110 kV, źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz gustowne oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług.

Praktycznie, prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania – niektóre zrozumiałe być może tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Nie brakowało też urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii z OZE, mimo pewnego wyhamowania tych inwestycji w tym roku. Przykładem może być przedstawiony przez firmę NEXANS trójfazowy kabel nadprzewodnikowy o mocy 10MVA o średnicy zewnętrznej około 15cm.

Wysokowydajny i trwały system izolacyjny w połączeniu z wykorzystaniem zjawiska nadprzewodności w pełni osłoniętym systemie daje kablom nadprzewodnikowym pewne unikalne możliwości:

 • Małe spadki napięcia z powodu niskiej indukcyjności i małych strat
 • Brak obciążeń termicznych dla kanałów kablowych i tuneli
 • Brak emisji pola elektromagnetycznego
 • Sprawność energetyczna przy obciążeniu szczytowym

Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz kilkanaście prezentacji firmowych a także wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów energetycznych.

11.02.2016

Podziękowanie

W imieniu Zarządu koła SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnę podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu stowarzyszeniu pierwszego miejsca w konkursie kół SEP za I i II kwartał roku 2015.

 •  

 

16 – 18.09.2014

W dniach 16 – 18.09.2014r. nasi przedstawiciele uczestniczyli w 27 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich w Bielsko-Białej.

W międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2014 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 749 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. Na tych największych, w tej branży, w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.

Z tymi rozwiązaniami postanowiło zapoznać się w tym roku ponad 20 tysięcy zwiedzających z kraju i zagranicy. Zwiedzającym jak i wystawcom dopisała pogoda – przez trzy targowe dni świeciło słońce. Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług.

Praktycznie prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania – niektóre zrozumiałe, być może, tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Ale i osoby mniej zaawansowane w technice mogły zaciekawić się prezentowanymi aparatami, narzędziami, całą gamą specjalistycznych pojazdów czy podnośników, panelami fotowoltaicznymi czy nowoczesnymi źródłami światła montowanymi na efektownych słupach kompozytowych bądź na słupach z odległej epoki lamp gazowych.

Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów energetycznych. Spośród 71 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa pucharem Ministra Gospodarki wyróżniła rozdzielnicę GIS o nazwie OPTIMA 145 produkowaną przez ELEKTROBUDOWĘ SA. Statuetkę „Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego za „E-recycler zasobnik do akumulacji energii oparty na superkondensatorach ” odebrał w imieniu firmy MEDCOM Sp. z o.o. jej wiceprezes – pan Jerzy Linka.

Pełny wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję konkursową jest dostępny w zakładce www.energetab.pl/konkurs_targowy.php. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Strategicznego Partnera targów Energetab – TAURON Dystrybucji S.A., na którym zaprezentowano inteligentne liczniki energii elektrycznej i objaśniano ich praktyczne zastosowanie.

09.04.2014

 

W dniu 9 kwietnia zmarł wieloletni działacz SEP Kolega Maciej Guttmeyer. Przez lata aktywnie uczestniczył w życiu SEP. Był między innymi Członkiem Zarządu Oddziału jeleniogórskiego, prezesem koła przy Elektrowni Turów oraz członkiem różnych komisji powoływanych przez SEP. Prowadził wielokrotnie prelekcje i szkolenia naukowe. Za zasługi dla SEP został odznaczony honorowymi odznakami złotą i srebrną. Dał się poznać, jako bardzo sympatyczny i wesoły człowiek, chętnie służący swoją wiedzą i doświadczeniem. Jego wspomnienie zostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

 

 

 

 

01.03.2014

W dniu 01 marca 2014r. w Hotelu „Mercure” w Jeleniej Górze odbyło się XVIII WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SEP.

Otwarcia dokonał ówczesny jeszcze Prezes Oddziału kolega Robert Wójcik. Tradycyjnie chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów w minionej kadencji. Podczas WZDO wybitnie udzielającym się członkom SEP wręczono odznaczenia. Odbył się pokaz slajdów przedstawiający wydarzenia związane z działalnością SEP w minionej kadencji. Podczas zgromadzenia Prezes Oddziału złożył sprawozdanie z działalności SEP w latach 2010 – 2013. Po przeprowadzeniu oceny czteroletnich działań i dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Pozytywnie oceniono pracę członków poszczególnych Kół zrzeszonych w jeleniogórskim Oddziale SEP.

 

 

W drugiej części obrad dokonano wyboru nowych władz Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczących Oddziałowych Komisji Problemowych. Nowy Zarząd SEP Oddziału jeleniogórskiego w składzie: Prezes- Zbigniew Jaworski, Z-ca -Robert Ścibak, Sekretarz – Andrzej Wojciechowski, Skarbnik – Waldemar Gudakowski. Liczymy na dobrą współpracę.

Udział członków Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów we władzach oddziału:

 1. Kossowski Zdzisław – Prezes Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów – Członek Zarządu SEP Oddział Jelenia Góra;
 2. Drozdowski Janusz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów – Członek Komisji Rewizyjnej SEP Oddział Jelenia Góra;
 3. Pietraszkiewicz Janina – Członek Komisji Rewizyjnej Koła SEP przy PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów – Członek Sądu Koleżeńskiego SEP Oddział Jelenia Góra.

17.12.2013

W dniu 17 grudnia 2013r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków kola SEP przy PGE GiEK SA. Oddział Elektrownia Turów.

Obrady otworzył Prezes koła SEP Zdzisław Kossowski witając wszystkich i zapoznając z celem spotkania. Przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej koła SEP z kadencji 2010-2013. Podczas dyskusji poruszano między innymi tematy związane z organizacją imprez techniczno-naukowych i integracyjnych koła SEP. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Na kadencję 2014-2017 wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną koła SEP przy PGE GiEK S.A. Odział Elektrownia Turów. Życzymy sukcesów.

12.06.2010

Koło SEP przy Elektrowni Turów wspólnie z Wydziałem Socjalnym elektrowni zorganizowało w dniu 12.06.2010r, z okazji Dnia Elektryka, pieszą wycieczkę rekreacyjno-turystyczną szlakiem turystycznym wzdłuż rzeki Bóbr. Uczestnikami byli pracownicy Elektrowni i członkowie ich rodzin. Wymarsz nastąpił z dworca autobusowego w Jeleniej Górze. Główną atrakcją wycieczki było zwiedzanie elektrowni wodnych.

 

 

Grupa zwiedziła po drodze trzy elektrownie: Bobrowice I, Pilchowice I z monumentalną zaporą (obydwie na rzece Bóbr) oraz na koniec jedną z najstarszych i najpiękniejszych w kraju elektrowni wodnych – budowlę stopnia wodnego Leśna na rzece Kwisie. Wszystkie elektrownie zachwycały zarówno rozwiązaniami technicznymi jak i pięknem architektury.

Na szlaku pojawił się również, dość nieoczekiwanie, najstarszy budynek świecki – średniowieczna Wieża Rycerska w Siedlęcinie, której zwiedzania nikt sobie nie mógł odmówić. Nie można zapomnieć o pięknie natury, z którą mieliśmy możliwość obcować podczas trwania całej wycieczki. Pogoda dopisała, miła atmosfera również. Zachęcamy do korzystania z takiego sposoby na weekendowy wypoczynek. Do miłego zobaczenia na następnej wycieczce.

Więcej informacji o zwiedzanych elektrowniach wodnych można znaleźć pod adresem http://www.jew-energia.pl/.

20.03.2010

W dniu 20.03.2010r w hotelu „Mercure” w Jeleniej Górze odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Delegatów Jeleniogórskiego Oddziału SEP. Otwarcia XVI WZDO dokonał Prezes Oddziału kol. Robert Wójcik. Chwilą Ciszy uczczono pamięć zmarłych Kolegów w minionej kadencji. Ponadto podczas WZDO wręczono wyróżnienia przyznane w związku z szeroką działalnością na rzecz rozwoju Stowarzyszenia prowadzoną przez indywidualnych członków jak i poszczególne Koła SEP. Sprawozdanie z działalności w latach 2006-2009 złożył Prezes Oddziału kol. Robert Wójcik, podkreślając na wstępie, że zawiera ono jedynie pewne zestawienia, podsumowania i przypomina tematykę, jaką zajmował się Oddział w minionych latach upływającej kadencji, które są wynikiem pracy członków poszczególnych Kół zrzeszonych w Jeleniogórskim Oddziale SEP. Dopełnieniem wystąpienia Prezesa były podsumowania Przewodniczących Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, której to Przewodniczący składając podziękowania oraz  wyrazy uznania za włożony wkład pracy dla ustępującego Zarządu, wnioskował o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępującym Władzom Oddziału. Zgodnie z zatwierdzonym programem obrad przeprowadzono wybory do Władz Oddziału oraz na Delegatów na XXXV WZD SEP. Wybrany ponownie na nową kadencję  Prezes Zarządu kol. Robert Wójcik przedstawił zamierzenia programowe dalszej działalności stowarzyszeniowej w rozpoczynającej się kadencji, które w pełni przyjęto podejmując Uchwałę XVI WZDO. Bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia odbyło się pierwsze zebranie wybranych władz, na którym ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Komisje problemowe. Do władz Oddziału zostali wybrani członkowie naszego Koła:

 • Maciej Guttmeyer – członek Zarządu Oddziału, Przewodniczący Komisji Naukowo-technicznej;
 • Janina Pietraszkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Wszystkim wybranym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów w propagowaniu zadań i celów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 

17.04.2010

XVI Olimpiada Podstaw Elektrotechniki uczniów Szkół Średnich Euroregionu Nysa „NEISSE-ELEKTRO 2000”

17.04.2010 roku (sobota) w Zittau (Niemcy) na terenie Wyższej Szkoły Technicznej, odbyła się XVI Olimpiada Podstaw Elektrotechniki uczniów Szkół Średnich Euroregionu Nysa „NEISSE-ELEKTRO 2000”. Poszczególne kraje (Czechy, Niemcy i Polska) były reprezentowane przez kilkuosobowe zespoły uczniów szkól technicznych znajdujących się w Euroregionie Nysa.

 

 

Konkurs polegał na rozwiązaniu zadań pisemnych, na które należało poświęcić po 90 minut. Zwyczajowo autorem zadań był jeden z profesorów Szkoły Wyższej z Zittau. Zadania były zredagowane w języku angielskim, co było dodatkowym utrudnieniem dla uczestników konkursu wiedzy elektrotechnicznej. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10:00 i trwał do godziny 11:45. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, po krótkiej przerwie obiadowej, udali się na wycieczkę po mieście i okolicach Zittau.

W tym czasie międzynarodowe jury sprawdzało konkursowe prace celem wyłonienia dziesięciu najlepszych laureatów olimpiady. O godzinie 14:40 wykonano przed ratuszem tradycyjne zdjęcie wszystkich uczestników (uczniów, nauczycieli, przedstawicieli lokalnych władz). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w sali mieszczańskiej (Złota Sala) ratusza miasta Zittau.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół średnich, profesorowie Wyższej Szkoły Technicznej Gerlitz-Zittau, przedstawiciele władz Saksoni, burmistrz Zittau, nauczyciele oraz uczniowie. Koło SEP przy PGE Elektrowni Turów S.A. reprezentowali: kolega Jan Czech oraz Kolega Dariusz Fronczak, którzy w imieniu Prezesa Zarządu Elektrowni wręczyli upominki oraz złożyli gratulację dziesięciu najlepszym finalistom XVI Olimpiady Podstaw Elektrotechniki Euroregionu Nysa, „NEISSE-ELEKTRO 2000”.

10.10.2008

W piątek 10 października br. w Sali Widowiskowej PGE Elektrowni Turów S.A. odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Energetyka 2008.

 

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, branżowe a ponadto z okazji 60-lecia Jeleniogórskiego Oddziału SEP uhonorowano medalami i odznaczeniami stowarzyszenia koleżankę i kolegów, członków naszego Koła przy PGE Elektrownia TURÓW S.A. Wręczenia dokonał Prezes Oddziału Robert Wójcik. Grono zasłużonych dla działalności Stowarzyszenia Elektyków Polskich powiększyli:

 • Czech Jan – odznaczony medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego
 • Maciejewski Czesław – odznaczony medalem im. Prof. Alfonsa Hoffmana
 • Guttmeyr Maciej – odznaczony złotą honorową odznaką SEP
 • Wędzonka Wiesława – odznaczona złotą honorową odznaką SEP
 • Ozimowski Tomasz – odznaczony srebrną honorową odznaką SEP
 • Kupczyk Ryszard Tadeusz – odznaczony srebrną honorową odznaką SEP
 • Trybała Tadeusz – odznaczony srebrną honorową odznaką SEP

Wszystkim odznaczonym Zarząd Koła serdecznie gratuluje i życzy dalszych sukcesów na polu szeroko rozumianej dziedziny elektryki.

 

12.06.2007

Zarząd Koła SEP zorganizował w dniach 11-12 czerwieca br. wyjazd szkoleniowy dla grupy pracowników BOT Elektrownia Turów S.A. oraz członków Koła SEP, na Międzynarodowe Targi Poznańskie „Innowacje -Technologie – Maszyny” oraz „Infosystem”. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w seminariach, konferencjach oraz różnorodnych prezentacjach najnowszych rozwiązań technicznych i technologii wykorzystywanych w przemyśle. Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzenie poznańskiego rynku oraz pomnika przyrody – wiekowego dębu. Zarząd Koła SEP oraz uczestnicy wyjazdu składają podziękowania wszystkim osobom, które wsparły organizatorów.

 

 

28.04.2006

28 kwietnia br. odbyła się wycieczka techniczna do rozdzielni Mikułowa. Celem wycieczki było zapoznanie się z obiektem po jego gruntownej modernizacji. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzenia z bliska systemów 400kV, 220kV oraz 110kV wraz z autotransformatorami sprzęgającymi te systemy. Wydarzeniem były próby układu gaszenia autotransformatora 400kV/220kV. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się również nowoczesna nastawnia. Pomimo złej pogody humory na szczęcie dopisały.

 

 

25.03.2006

25 marca 2006 r. w Jeleniej Górze odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Jeleniogórskiego SEP, w którym uczestniczyli delegaci z naszego koła. W trakcie obrad ustępujący Zarząd złożył sprawozdanie z działalności Oddziału Jeleniogórskiego SEP w latach 2002-2005. Po przeprowadzeniu oceny czteroletnich działań i dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

 

Wspomniano również i uczczono minutą ciszy naszych szacownych kolegów, którzy odeszli już od nas, między innymi kolegę z naszego Koła – Bogdana Wójtowicza. Wybitnie udzielającym się członkom SEP wręczono odznaczenia.

W drugiej części obrad dokonano wyboru nowych władz Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczących oddziałowych komisji problemowych. Miło nam poinformować, że przedstawicieli naszego Koła wybrano na następujące funkcje we władzach Oddziału Jeleniogórskiego:

 • Maciej Guttmeyer – członek zarządu Oddziału pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego komisji naukowo-technicznej;
 • Janina Pietraszkiewicz – członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Koleżance i koledze serdecznie gratulujemy.