ZARZĄD KOŁĄ SEP Kadencji 2022 - 2025
Beata Chlebna Prezes Koła 75 773 7337
Andrzej Szczasiuk Sekretarz Koła 75 773 7225
Paweł Rura Skarbnik Koła 75 773 4557
Jarosław Chlebny Członek Koła 75 773 7500
Marek Biernacki Członek Koła 75 772 3420
KOMISJA REWIZYJNA Kadencji 2022 - 2025

Janusz Drozdowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 75 773 7210
Jacek Kielar Członek Komisji 75 773 7054
Robert Starczewski Członek Komisji 75 773 7610
elturow_site