Informacja o składzie Zarządu koła SEP, Komisji rewizyjnej oraz delegatach na Walne Zgromadzenie Delegatów w kadencji 2018 – 2021.

 

 

DELEGACI NA WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

   •   Andrzej Szczasiuk Prezes Koła 75 773 7225
   •   Beata Chlebna Sekretarz 75 773 7337
   •   Paweł Rura Skarbnik 75 773 4557
   •   Wojciech Kustosz Sekcja Organizacyjno-Turystyczna 75 773 7055
   •   Jarosław Chlebny Sekcja Naukowo-Techniczna 75 773 7500
   •   Andrzej Kulecki Sekcja Naukowo-Techniczna 75 773 7910
   •   Tadeusz Kucharski Członek Zarządu 

KOMISJA REWIZYJNA

   •   Janusz Drozdowski    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  75 773 7210
   •   Jacek Kielar  Członek Komisji 75 773 7054
   •   Robert Starczewski Członek Komisji 75 773 7610

 

 

elturow_site