26 lutego 2019 roku działalność naszego klubu została ponownie doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem I miejsca w IV kwartale 2018 roku oraz wyróżnienie za działalność w całym 2018 roku w konkursie na najbardziej aktywne koło w Oddziale.

 

Oprócz dyplomów otrzymaliśmy również, już po raz czwarty, Puchar Przechodni. Lecz gdyby udało nam się utrzymać na pierwszym miejscu jeszcze przez kolejne dwa kwartały, to zdobyty puchar zostałby w Elektrowni już na stałe.

Dlatego prosimy i zachęcamy wszystkich członków naszego koła o większą aktywność oraz informowanie Zarządu koła o udziale lub organizowaniu wszelkich prezentacji, publikacji, wyjazdów technicznych, artykułów lub wygłaszanych prelekcji. A są to tylko niektóre z kryteriów, które brane są pod uwagę przez jury konkursu "Najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim".

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

elturow_site