23 listopada 2017 roku

 

W dniu 23 listopada 2017 Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak spotkał się z nowo wybranym zarządem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Turów.

Nowy Zarząd Koła SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła oraz pochwalił się zdobytymi wyróżnieniami.

Zarząd przekazał na ręce Dyrektora Pierwszy puchar przyznany przez Oddział SEP w Jeleniej Górze. Nasze Koło SEP otrzymało puchar za szeroko pojętą działalność. Działalność ta związana jest z organizacją prezentacji, publikacją artykułów, wygłaszaniem prelekcji, aktywnością członków stowarzyszenia oraz działalnością towarzysko-rozrywkową. Puchar, dotychczas przechodni, w uznaniu zasług został przyznany naszemu Kołu SEP na stałe.

 

 

Zarząd przedstawił Dyrektorowi obecną sytuację Koła i plan działania na lata 2018 - 2021. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie rozwoju Koła SEP, czyli jego członków, poprzez większy dostęp do wiedzy technicznej i możliwość skorzystania z doświadczenia innych kolegów z Koła SEP.

Omówiono problemy związane z planowaną organizacją wyjazdów technicznych do stacji energetycznej Mikułowa i Elektrowni Dychów, wyjazdów na targi ENERGETAB w Bielsku-Białej oraz innych oraz innych wyjazdów techniczno-naukowych.

W następnej kolejności przedstawiono Dyrektorowi kwestie, jakie koło zamierza poruszyć na walnym zebraniu delegatów Oddziału SEP w Jeleniej Górze. Zwrócono szczególna uwagę na właściwą identyfikację Naszego Koła z Elektrownią Turów oraz zachowawczą działalność Oddziału SEP.

Na koniec Dyrektor zapoznał się ze stanowiskiem Koła SEP w sprawie praktyk zawodowych uczniów szkół średnich i poinformował o działaniach podejmowanych dla przywrócenia szkolnictwa zawodowego kierunkowego i organizacji praktyk zawodowych w Elektrowni Turów. Dyrektor odniósł się ze zrozumieniem dla planowanych działań Stowarzyszenia i zadeklarował poparcie w ich realizacji. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla Dyrektora za poparcie planowanych działań.

elturow_site