21 marca 2017 roku

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować wszystkim członkom naszego koła za całokształt współpracy. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w II, III i IV kwartale 2016 roku. Niezmiernie cieszy nasz fakt, iż tym samym puchar, do tej pory przechodni, zostanie już na stałe w kole SEP przy Elektrowni Turów. To nasz wspólny sukces. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 

 

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Aktualność koła:

 • Przyrost liczbowy członków kół SEP,
 • Opłacane składki członkowskie.

 

Działalność organizacyjno-techniczna:

 • Odbyte zebrania,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT w miejscowości będącej siedzibą koła,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT poza siedzibą koła,
 • Wygłoszenie informacji technicznej na imprezie SEP, SNT, NOT,
 • Zorganizowanie przez Koło wycieczki technicznej, jako imprezy Oddz. SEP: (przyjmowanie, oprowadzanie uczestników wycieczek po PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów),
 • Zorganizowanie przez koło wystawy: technicznej, książek, publikacji, opracowań lub promującej wyroby,
 • Zorganizowanie projekcji wideo lub filmowej, jako samodzielnej imprezy SEP o tematyce technicznej,
 • Opublikowanie artykułu: w czasopiśmie SEP, NOT lub innych czasopismach,
 • Opracowanie stanowiska Koła SEP do otrzymanego zadania z zakładu pracy,
 • Wygłoszenie prelekcji w szkole lub innym ośrodku.

 

Działalność towarzysko-rozrywkowa:

 • Zorganizowanie przez Koło spotkania towarzyskiego,

 

Różne:

 • Udział członków koła we władzach oddziału lub centralnych oraz w Oddziale i ewentualnie komisjach, komitetach i sekcjach (za każde nazwisko) funkcję,
 • Za posiadanie w kole rzeczoznawcy lub specjalisty izby rzeczoznawców SEP oraz technika lub inżyniera z uzyskanym stopniem specjalności,
 • Wykonanie przez koło lub przez członka specjalnego zadania zleconego przez Oddział SEP,
 • Zorganizowanie przez Koło konkursu technicznego lub innego,
 • Wykonanie przez Koło pracy społecznej.

 

Aby utrzymać tak wysoką pozycję wśród kół SEP proszę o dalsze informacje na temat realizacji powyższych kryteriów na adres sekretarza naszego koła SEP.

elturow_site