26 lutego 2019

26 lutego 2019 roku działalność naszego klubu została ponownie doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem I miejsca w IV kwartale 2018 roku oraz wyróżnienie za działalność w całym 2018 roku w konkursie na najbardziej aktywne koło w Oddziale.

 

Oprócz dyplomów otrzymaliśmy również, już po raz czwarty, Puchar Przechodni. Lecz gdyby udało nam się utrzymać na pierwszym miejscu jeszcze przez kolejne dwa kwartały, to zdobyty puchar zostałby w Elektrowni już na stałe.

Dlatego prosimy i zachęcamy wszystkich członków naszego koła o większą aktywność oraz informowanie Zarządu koła o udziale lub organizowaniu wszelkich prezentacji, publikacji, wyjazdów technicznych, artykułów lub wygłaszanych prelekcji. A są to tylko niektóre z kryteriów, które brane są pod uwagę przez jury konkursu "Najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim".

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

7 stycznia 2019

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów pragnie po raz kolejny podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną pracę.

 

W dniu 18 grudnia 2018 roku nasza działalność została ponownie doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w I, II i II kwartale 2018 roku w konkursie na najbardziej aktywne koło w Oddziale.

 

Otrzymaliśmy Dyplomy oraz kolejny już trzeci Puchar na stałe.

 

Aktywność członków koła, organizacja prezentacji i wycieczek technicznych, publikacja artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalność towarzysko-rozrywkowa, to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przez jury konkursu na najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim.

 

 

13 lipca 2018 roku

 

W dniu 13 lipca 2018 Dyrektor Elektrowni Turów Paweł Styczyński spotkał się przedstawicielami Zarządu Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Turów, którzy  przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła oraz pochwalili się zdobytymi wyróżnieniami. 

 

Przedstawiciele Zarządu przekazali  na ręce Dyrektora puchar przyznany przez Oddział SEP w Jeleniej Górze. Nasze Koło SEP otrzymało puchar za szeroko pojętą działalność związaną z organizacją prezentacji, publikacją artykułów, wygłaszaniem prelekcji, aktywnością członków stowarzyszenia oraz działalnością towarzysko-rozrywkową. Puchar, dotychczas przechodni, w uznaniu zasług został przyznany naszemu Kołu SEP na stałe. 

 

Następnie przedstawiciele Zarządu przedstawili Dyrektorowi obecną sytuację Koła i plan działania na lata 2018 - 2021. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie rozwoju Koła SEP poprzez większy dostęp do wiedzy technicznej i możliwość skorzystania przez członków naszego koła z doświadczenia innych kolegów z Oddziału SEP. Omówiono problemy związane z planowaną organizacją wyjazdów technicznych do stacji energetycznej Mikułowa i Elektrowni Dychów, wyjazdów na targi ENERGETAB w Bielsku-Białej oraz innych oraz innych wyjazdów techniczno-naukowych.

 

 

 

 

15 maja 2018 roku

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów pragnie po raz kolejny podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną pracę. Nasza działalność została ponownie doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w III i IV kwartale 2017 roku w konkursie na najbardziej aktywne koło w Oddziale.

 

W ten sposób została doceniona działalność naszego Koła polegająca na organizacji prezentacji i wycieczek technicznych, publikacji artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalności towarzysko-rozrywkowej.

 

 

 

 

5 stycznia 2018 roku

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w I i II kwartale 2017 roku.

 

Aktywność członków koła, organizacja prezentacji i wycieczek technicznych, publikacja artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalność towarzysko-rozrywkowa, to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przez jury konkursu na najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim.

23 listopada 2017 roku

 

W dniu 23 listopada 2017 Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak spotkał się z nowo wybranym zarządem Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Turów.

Nowy Zarząd Koła SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Koła oraz pochwalił się zdobytymi wyróżnieniami.

Zarząd przekazał na ręce Dyrektora Pierwszy puchar przyznany przez Oddział SEP w Jeleniej Górze. Nasze Koło SEP otrzymało puchar za szeroko pojętą działalność. Działalność ta związana jest z organizacją prezentacji, publikacją artykułów, wygłaszaniem prelekcji, aktywnością członków stowarzyszenia oraz działalnością towarzysko-rozrywkową. Puchar, dotychczas przechodni, w uznaniu zasług został przyznany naszemu Kołu SEP na stałe.

 

 

Zarząd przedstawił Dyrektorowi obecną sytuację Koła i plan działania na lata 2018 - 2021. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie rozwoju Koła SEP, czyli jego członków, poprzez większy dostęp do wiedzy technicznej i możliwość skorzystania z doświadczenia innych kolegów z Koła SEP.

Omówiono problemy związane z planowaną organizacją wyjazdów technicznych do stacji energetycznej Mikułowa i Elektrowni Dychów, wyjazdów na targi ENERGETAB w Bielsku-Białej oraz innych oraz innych wyjazdów techniczno-naukowych.

W następnej kolejności przedstawiono Dyrektorowi kwestie, jakie koło zamierza poruszyć na walnym zebraniu delegatów Oddziału SEP w Jeleniej Górze. Zwrócono szczególna uwagę na właściwą identyfikację Naszego Koła z Elektrownią Turów oraz zachowawczą działalność Oddziału SEP.

Na koniec Dyrektor zapoznał się ze stanowiskiem Koła SEP w sprawie praktyk zawodowych uczniów szkół średnich i poinformował o działaniach podejmowanych dla przywrócenia szkolnictwa zawodowego kierunkowego i organizacji praktyk zawodowych w Elektrowni Turów. Dyrektor odniósł się ze zrozumieniem dla planowanych działań Stowarzyszenia i zadeklarował poparcie w ich realizacji. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla Dyrektora za poparcie planowanych działań.

 

 

 

21 marca 2017 roku

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować wszystkim członkom naszego koła za całokształt współpracy. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w II, III i IV kwartale 2016 roku. Niezmiernie cieszy nasz fakt, iż tym samym puchar, do tej pory przechodni, zostanie już na stałe w kole SEP przy Elektrowni Turów. To nasz wspólny sukces. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

 

 

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Aktualność koła:

 • Przyrost liczbowy członków kół SEP,
 • Opłacane składki członkowskie.

 

Działalność organizacyjno-techniczna:

 • Odbyte zebrania,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT w miejscowości będącej siedzibą koła,
 • Wygłoszenie odczytu przez członka koła w kole SEP lub na imprezie SNT, NOT poza siedzibą koła,
 • Wygłoszenie informacji technicznej na imprezie SEP, SNT, NOT,
 • Zorganizowanie przez Koło wycieczki technicznej, jako imprezy Oddz. SEP: (przyjmowanie, oprowadzanie uczestników wycieczek po PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Turów),
 • Zorganizowanie przez koło wystawy: technicznej, książek, publikacji, opracowań lub promującej wyroby,
 • Zorganizowanie projekcji wideo lub filmowej, jako samodzielnej imprezy SEP o tematyce technicznej,
 • Opublikowanie artykułu: w czasopiśmie SEP, NOT lub innych czasopismach,
 • Opracowanie stanowiska Koła SEP do otrzymanego zadania z zakładu pracy,
 • Wygłoszenie prelekcji w szkole lub innym ośrodku.

 

Działalność towarzysko-rozrywkowa:

 • Zorganizowanie przez Koło spotkania towarzyskiego,

 

Różne:

 • Udział członków koła we władzach oddziału lub centralnych oraz w Oddziale i ewentualnie komisjach, komitetach i sekcjach (za każde nazwisko) funkcję,
 • Za posiadanie w kole rzeczoznawcy lub specjalisty izby rzeczoznawców SEP oraz technika lub inżyniera z uzyskanym stopniem specjalności,
 • Wykonanie przez koło lub przez członka specjalnego zadania zleconego przez Oddział SEP,
 • Zorganizowanie przez Koło konkursu technicznego lub innego,
 • Wykonanie przez Koło pracy społecznej.

 

Aby utrzymać tak wysoką pozycję wśród kół SEP proszę o dalsze informacje na temat realizacji powyższych kryteriów na adres sekretarza naszego koła SEP.

 

 

20 grudnia 2016 roku

 

Zarząd Kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów pragnie podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w II i III kwartale 2016 roku oraz przechodni puchar.

Aktywność członków koła, organizacja prezentacji i wycieczek technicznych, publikacja artykułów, wygłaszanie prelekcji oraz działalność towarzysko-rozrywkowa, to tylko niektóre z kryteriów branych pod uwagę przez jury konkursu na najbardziej aktywne koło SEP w Oddziale Jeleniogórskim.

 

 

Podziękowanie

 

W imieniu Zarządu Kola SEP przy PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów pragnę podziękować członkom naszego koła za efektywną i owocną współpracę. Nasza działalność została doceniona przez Zarząd Oddziału SEP w Jeleniej Górze przyznaniem naszemu Stowarzyszeniu I miejsca w I i II kwartale 2015 roku w Oddziałowym Konkursie Kół.

 

Sekretarz Koła                         
Beata Chlebna                        

 

elturow_site