STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH KOŁO PRZY PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

Początki zrzeszania się elektryków na ziemiach polskich sięgają 1919 roku od powołania na zjeździe założycielskim ogólnopolskiego, społecznego zrzeszenia pod nazwą Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, a po zmianach organizacyjnych i scaleniach, od roku 1928 działającego, jako Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Istotną cechą charakteryzującą działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest służenie środowisku elektryków i dążenie do rozwoju elektryki w Polsce, pojmowanego zawsze kompleksowo, jako rozwijanie nauki, kształcenia i wytwarzania oraz szeroko rozumiane wdrażanie zastosowań i usług realizowanych w oparciu o osiągnięcia dziedzinie elektryczności.

Działalność stowarzyszeniowa na terenach południowo-zachodniej części ziem odzyskanych rozpoczęła się zaraz po II Wojnie Światowej powstaniem Oddziału Jeleniogórskiego zrzeszającego pięć kół, w tym Koła przy Kombinacie Górniczo-Energetycznym w Turoszowie.

W 1959 roku Koło wydzieliło się, jako Oddział Turoszowski wcielając Koło grupujące członków rozproszonych a zatrudnionych w elektrowni Kaławsk (Węgliniec) z Żarskiego Zagłębia Węglowego, a w I kwartale 1960 roku Oddział Turoszowski przejął Koło przy Kopalni Turów. Od 20 marca 1965 roku Elektrownia Turów jest Członkiem Zbiorowym (obecnie Członkiem Wspierającym) Stowarzyszenia Elektryków Polskich udzielając pomocy finansowej na działalność rozwojową i edukacyjną.

W związku ze zmianami w systemie administracji państwowej oraz na mocy decyzji Zarządu Głównego SEP o likwidacji Oddziału Turoszowskiego 27 lutego 1976 roku powstało Koło przy Elektrowni Turów, które organizacyjnie podlega Oddziałowi Jeleniogórskiemu SEP. Zebranie plenarne byłego Oddziału Turoszowskiego, które jednocześnie było zebraniem organizacyjnym powstałego Koła zakończyło etap działalności stowarzyszeniowej na terenie Zagłębia Turoszowskiego, jako niezależnego oddziału. Koło przy Elektrowni Turów liczyło w momencie powstania 111 członków. Obecnie, po 40 latach działalności koło liczy 84 członków. Nasze koło SEP spośród dziewięciu w Oddziale Jeleniogórskim jest najliczniejszym i czynnie uczestniczy w pracach jego Zarządu.

Więcej informacji o działalności SEP można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.sep.com.pl

Wszystkich chętnych elektryków i miłośników elektryczności serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pomoc w wypełnieniu zgłoszenia można uzyskać od każdego członka Zarządu naszego Koła SEP. Zapraszamy również do zapoznania się ze Statutem SEP.

 

Odznaczenia za działalność na rzecz SEP

MEDAL IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

Mieczysław Pożaryski (1875-1945) – współzałożyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszy prezes SEP (1919-1928), członek honorowy SEP (od 1925). Profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Autor wielu książek i artykułów fachowych. Wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego”i „Wiadomości Elektrotechnicznych” Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym, w uznaniu ich wybitnej i twórczej pracy w dziedzinie elektryki (na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym oraz zawodowym i społecznym).

MEDAL IMIENIA PROF. ALFONSA HOFFMANNA

Alfons Hoffmann – (1885-1963) prezes (1937-1938) Stowarzyszenia Elektryków Polskichi jego aktywny działacz. Zasłynął zorganizowaniem walnego zjazdu SEP w 1938 r. na M/S Piłsudski.. W latach 1918-1929 tworzył zręby Państwowości Polskiej na Pomorzu. W okresie 1924-1938, jako przedsiębiorczy, ale i prawy dyrektor Spółki Gródek S.A., zbudował Pomorski System Elektroenergetyczny. Aktywny działacz i animator ruchu śpiewaczego, wielki przyjaciel harcerstwa. Wybitny syn Pomorza. W 1957r., jako pracownik PAN Wydziału B Ekspert w zakresie elektrowni wodnych budownictwa Wodnego otrzymuje tytuł profesora. Medal imienia prof. Alfonsa Hoffmanna nadawany jest przede wszystkim osobom o wysokich walorach etycznych, które nienaganną pracą przyczyniły się do rozwoju krajowej energetyki w różnych płaszczyznach jak projektowanie, badania naukowe, eksploatacja i remonty w energetyce, budowa obiektów energetycznych itp.

ODZNAKI HONOROWE

Zarząd Główny Stowarzyszenia przyznaje odznaki honorowe złote i srebrne. Celem przyznania odznaki honorowej SEP jest wyróżnienie członków SEP, kół SEP, członków wspierających lub innych osób niebędących członkami SEP za aktywną, zaangażowaną działalność na rzecz Stowarzyszenia i elektryki polskiej.