Historia Klubu HDK datuje się od roku 1974. Pierwsze zebranie wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Elektrowni Turów odbyło się 12 maja 1976 r. W trakcie zebrania ukonstytuował się Zarząd Klubu, którego Prezesem został Mieczysław Starykow.

 

 

W 1978 r. Klub liczył już 56 krwiodawców, a ilość oddanej krwi wynosiła 31 litrów. W tym też roku krwiodawcom naszego Klubu wręczono pierwsze Odznaki Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi II i III stopnia. Rok później klub liczył już 75 krwiodawców. Kolejne lata to typowa działalność polegająca na propagowaniu idei krwiodawstwa oraz integracji środowiska krwiodawców. W 1990r. Klub nawiązał współpracę z Kliniką Kardiochirurgii we Wrocławiu i przyległym Bankiem Krwi.

 

 

Rok 1994 był rokiem Jubileuszu 20-lecia działalności Klubu. W tym czasie Klub liczył 119 krwiodawców, którzy oddali 963 litry krwi. Za swoją działalność Klub został wyróżniony dyplomem uznania Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Nawiązano pierwsze kontakty z klubami Honorowych Dawców Krwi na terenie całego kraju, co zaowocowało udziałem krwiodawców w spartakiadach i zawodach. W 1997 r. z okazji 35-lecia Elektrowni Turów zorganizowany został Zlot Sportowo-Turystyczny Honorowych Dawców Krwi Energetyki, w którym uczestniczyło 19 klubów. Imprezy te dały początek corocznej Ogólnopolskiej Spartakiadzie Klubów HDK Energetyki, którą do dnia dzisiejszego organizują Kluby powiązane z energetyką na terenie całego kraju.

 

Rok 1999 był szczególny, Klub liczył 162 krwiodawców, obchodził jubileusz XXV-lecia działalności i był również rokiem nadania Klubowi HDK PCK przy Elektrowni Turów Sztandaru. W 2007r. Klub nawiązał kontakty na niwie międzynarodowej z DRK Zittau i CCK Liberec. W 2008r. Klub nawiązał współpracę ze Szkołą Podstawową im. PCK w Opolnie Zdrój i był w 2009r. współorganizatorem I Powiatowego Konkursu wiedzy o PCK i HDK szkolnych kół PCK.

 

Klub HDK PCK przy Elektrownia Turów organizuje i wspiera wiele akcji niosących pomoc potrzebującym typu „pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego”, „potrzebna krew dla chorego", „kolonie dla najuboższych dzieci” czy podczas powodzi 1000-lecia zbiórkę darów dla powodzian Kotliny Kłodzkiej. Duża część naszych krwiodawców podpisała Oświadczenia Woli. Dzięki kontaktom z krwiodawcami w całym kraju Klub ma możliwość uzyskać potrzebną krew praktycznie w każdym szpitalu, klinice czy innej placówce gdzie przebywa potrzebujący.

Klub HDK PCK przy Elektrowni Turów zrzesza 240 krwiodawców.

 

Za swoją działalność Klub został odznaczony:

 

 • Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża:
  • IV stopnia w 1991r.
  • III stopnia w 1999r.
 • Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi:
  • III stopnia w 1984 r.
  • II stopnia w 1990 r.
  • I stopnia w 1994 r.
 • Medalem „Za Zasługi dla Honorowego Krwiodawstwa PCK”
 • Pucharem Senatora RP Jerzego Cieślaka „Dla najlepszego Klubu Honorowych Dawców Krwi Województwa Jeleniogórskiego”.