Pierwszy numer Biuletynu OKO ukazał się w sierpniu 1996 roku. Miał 8 stron i format A4. Zawierał m.in. rubryki Łaskawym Okiem, Modernizacja, Wydarzenie kwartału, Co nam da DA, Świetni Długoletni i Z ostatniej Chwili. W takim formacie OKO ukazywało się do stycznia 1997 roku.

 

 

 

 

  • We wrześniu 1997 roku Biuletyn stał się gazetą w formacie A3, doszły również nowe rubryki: Pracuję w Elektrowni, Pan Doktor radzi, Miesięczny Raport Techniczny, Wydziały Elektrowni. W tej formie Gazeta ukazywała się do 9 września 2005 roku.

 

 

  • W październiku 2005 roku powrócono do formatu A4 i OKO wydawane było jako dodatek do miesięcznika grupy BOT a od 2008 do 2010 roku jako Biuletyn OKO PGE Elektrowni Turów SA.

 

 

  • Od kwietnia 2010 roku OKO przekształciło się w dodatek do magazynu EKspress PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.