Elektrownia Turów jest jednym z największych przedsiębiorstw w Województwie Dolnośląskim pod względem ilości osób zatrudnionych. Zapewnia stabilizację materialną i zawodową mieszkańcom regionu. Przeważająca część pracowników ma wykształcenie techniczne. Elektrownia systematycznie szkoli swoich pracowników, co podwyższa i rozszerza ich kwalifikacje zawodowe. Prowadzone działania mają na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry zdolnej do utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy na wolnym rynku energii elektrycznej. Potwierdzeniem słuszności podjętych działań jest przyznanie Elektrowni Turów przez Grupę Media Partner w 2008 roku tytułu „SOLIDNEGO PRACODAWCY BRANŻY ENERGETYCZNEJ”.

Koła i Kluby przy Elektrowni Turów

  • Polski Związek Krótkofalowców przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów Skr. Pocztowa 6, 59-920 Bogatynia, tel. 075 773 17 83, e-mail: hqsp6pcm@o2.pl
  • Polski Związek Wędkarski Okręg Jeleniogórski, koło przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 648 39 22
  • Klub Motorowy ELTUR przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 78 82
  • Klub P.T.T.K. przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 76 11
  • Klub Kajakowy ELTUR przy P.T.T.K. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 75 05
  • Stowarzyszenie Klub Rowerowy DYNAMO TUR przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 44 90
  • Klub Honorowych Dawców Krwi przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 49 25
  • Koło SEP przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 075 773 76 10