Elektrownia Turów jest jednym z największych przedsiębiorstw w Województwie Dolnośląskim pod względem ilości osób zatrudnionych. Zapewnia stabilizację materialną i zawodową mieszkańcom regionu. Przeważająca część pracowników ma wykształcenie techniczne. Elektrownia systematycznie szkoli swoich pracowników, co podwyższa i rozszerza ich kwalifikacje zawodowe. Prowadzone działania mają na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry zdolnej do utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy na wolnym rynku energii elektrycznej. 

Koła i Kluby przy Elektrowni Turów

  • Polski Związek Krótkofalowców przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów Skr. Pocztowa 6, 59-920 Bogatynia, tel. 75 773 7742, e-mail: hqsp6pcm@o2.pl
  • Polski Związek Wędkarski Okręg Jeleniogórski, koło przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 7253
  • Klub Motorowy ELTUR przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 7882
  • Klub P.T.T.K. przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 7001
  • Klub Kajakowy ELTUR przy P.T.T.K. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 4585
  • Klub Honorowych Dawców Krwi przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 7532
  • Koło SEP przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia Turów 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12, tel. 75 773 4519