O wysokiej pozycji Elektrowni w branży energetycznej świadczą liczne certyfikaty, wyróżnienia, tytuły i nagrody. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można nagrodę przyznaną w konkursie Ministra Środowiska za wkład w ochronę środowiska naturalnego – Lider Polskiej Ekologii, wpis na Białą Listę skupiającą rzetelnych i wiarygodnych przedsiębiorców, tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju czy Medal Europejski przyznany już dwukrotnie przez Business Centre Club za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.

 

Nagrody i wyróżnienia

2002 – LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, nagroda przyznana przez Ministra Środowiska za wkład w ochronę środowiska naturalnego,

2002 – FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, nagrodę przyznano za zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego poprzez realizację programu odnowy ekologicznej,

2002 – MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII, tytuł przyznano za działalność wspierającą ochronę środowiska, edukację ekologiczną i promocję działań służących ochronie środowiska,

2002 – LAUR SUPER TYGRYSA – ENERGIA 2002, nagrodę przyznano za udział w rozwoju regionu i przedsięwzięcia ekologiczne służące spełnieniu wymogów UE,

2002 – DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU za 2001 – wyróżnienie specjalne w VI edycji za osiągnięcia proekologiczne,

2002 – RAJSKIE JABŁUSZKO przyznane przez redakcję miesięcznika EKOŚWIAT,

2002 – Nagroda magazynu POWER za łączenie zaawansowanych technologii środowiskowych z konkurencyjnymi praktykami biznesu w największym projekcie modernizacyjnym w Centralnej Europie,

2002 – FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU wyróżnienie przyznane na Targach POLEKO 2002

2003 – INTERNATIONAL GREEN APPLE AWARDS FOR ENVIRONMENTAL BEST PRACTICE 2003 – GOLD WINNER, nagrodę przyznano za zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony środowiska,

2003 – FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, nagroda przyznana przez Prezydenta i Ministra Środowiska,

2003 – laur BIAŁEGO TYGRYSA miesięcznika Energia,

2004 – MEDAL EUROPEJSKI za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej przyznany przez BCC,

2005 – PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI w kategorii Perły Wielkie w rankingu polskich przedsiębiorstw za rok 2005,

2006 – Elektrownia Turów znajduje się na liście firm rzetelnych i wiarygodnych – BIAŁA LISTA,

2006 – DOLNOŚLĄSKI CERTYFIKAT GOSPODARCZY – certyfikat wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawany dolnośląskim przedsiębiorcom,

2006 – LAUR SUPER TYGRYSA – ENERGIA 2006. Nagrodę przyznała Agencji Promocji Energii Sp. z o.o.,

2006 – KLUCZ SUKCESU – I miejsce w konkursie, w kategorii Ochrona Środowiska,

2006 – PARTNER HANDLOWY ROKU 2006 przyznany przez EnergiaPro Wrocław,

2007 – DOLNOŚLĄSKI GRYF przyznawany przez Zachodnią Izbę Gospodarczą,

2007 – Elektrownia Turów znajduje się na liście firm rzetelnych i wiarygodnych – BIAŁA LISTA – wznowienie na rok 2007,

2008 – Tytuł SOLIDNEGO PRACODAWCY BRANŻY ENERGETYCZNEJ przyznany przez Grupę Media Partner w 2008 roku za działania mające na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry zdolnej do utrzymania konkurencyjnej pozycji firmy na wolnym rynku energii elektrycznej,

2008 – DOLNOŚLĄSKA NAGRODA GOSPODARCZAprzyznana Elektrowni Turów podczas jubileuszowego 10 Dolnośląskiego Forum Polityczno – Gospodarczego w Krzyżowej jest ukoronowaniem wieloletniej działalności Elektrowni, jako jednej z najbardziej liczących się firm regionie i w Polsce. Dolnośląską Nagrodę Gospodarczą firmom uhonorowanym w latach wcześniejszym Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym,

2008 – Program BIAŁA LISTA prowadzony przez Wrocławską Izbę Gospodarczą – Elektrownia uczestniczy od 2006, jest to baza firm rzetelnych i wiarygodnych. W 2008 roku po trzech latach uczestnictwa Elektrownia otrzymała BRĄZOWY CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI I RZETELNOŚCI,

2009 – Certyfikat PRZEJRZYSTA FIRMA – przyznawany przez Dun & Bradstreet „Poland Sp. z o.o. – za rzetelne publikacje sprawozdań finansowych. Jest to wyraz wiarygodności i uczciwości finansowej,

2009 – PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM – przyznana przez NSZZ Solidarność w kampanii pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

2009 – MEDAL EUROPEJSKI za wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej przyznany przez BCC,

2010 – Tytuł KRAJOWY LIDER INNOWACJI I ROZWOJU – 2010. Kategoria: Innowacyjna Firma, Podkategoria: Firma Duża,

2010 – Elektrownia Turów uzyskała certyfikat w konkursie PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI w kategorii Perły Wielkie w rankingu polskich przedsiębiorstw za rok 2010 (Redakcja Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN),

2011 – FILAR POLSKIEJ GOSPODARKI 2010 Pulsu Biznesu – laureat edycji dolnośląskiej,

2011 – CERTYFIKAT INNOWACYJNOŚCI w VI Rankingu 50-ciu najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce 2009 roku przygotowanym przez Instytut Ekonomiczny PAN i Sieć Naukową MSN,

2011 – PRACODAWCA GODNY NAŚLADOWANIA – Medal Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej za konsekwentny rozwój i modernizację firmy, tworzenie dobrego wizerunku pracodawcy, zapewnianie stabilizacji materialnej i zawodowej mieszkańcom regionu oraz dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego,

2014 – ZIELONA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY na lata 2015-2016 – wyróżnienie przyznawane jest przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które działa przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie w uznaniu uzyskanych przez zakład wyników w zakresie poprawy warunków pracy,

2015 – FILAR POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 Pulsu Biznesu – laureat edycji dolnośląskiej,

2016 – SREBRNA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY – przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,

2017 – LAUR BIAŁEGO TYGRYSA POLSKIEJ ENERGETYKI – ENERGIA 2017 - Nagroda została przyznana za realizację budowy jedynej w Polsce Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin na blokach 4-6 współpracującej z blokami fluidalnymi.

2018 – MISTRZ TECHNIKI NOT ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO za rok 2017 – nagroda przyznana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy za rozwiązanie „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”,

2018 – ZŁOTA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY – nagroda przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,

2018 – #EkoMISTRZOWIE DOLNOŚLĄSKIEJ EKOLOGII – nagroda przyznana przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za realizację zadania „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów”,

2019 – Wyróżnienie przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego,

2019 – MISTRZ TECHNIKI FSNT-NOT 2019/2019 – nagroda przyznana przez Naczelną Organizację Techniczną w dziedzinie Inżynieria Środowiska za rozwiązanie „Zapora na rzece Witka w Niedowie – bezobsługowe urządzenie upustowe w postaci przelewu labiryntowego”,

2020 – ZŁOTA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY – nagroda przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

2022 – ZŁOTA KARTA LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY – nagroda przyznana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.