25 marca 1970 roku odbyło się walne zebranie członków i sympatyków PZW, na którym zawiązało się Koło PZW przy Elektrowni TURÓW. Pierwszym prezesem koła został Waldemar Pinkowski. Już w pierwszym roku działalności do koła wstąpiło 85 wędkarzy.

 

 

Przez pierwsze lata Zarząd Koła rozwijał działalność w ochronie środowiska, czystości wód oraz pozyskania nowych członków. Organizowano wczasy wędkarskie, wycieczki rodzinne na rybo-grzyby przy wydatnej pomocy Dyrekcji Elektrowni Turów. Tak dobra współpraca zaowocowała jeszcze jednym ważnym wydarzeniem, w 1975 roku zbiornik wody przemysłowej „Zatonie” został przekazany pod opiekę naszego Koła.

 

 

Członkowie koła aktywnie biorą udział we wszelkiego rodzaju działaniach i akcjach mających na celu poprawę czystości rzek, jezior i przyrody. Od początku w kole rozgrywane są corocznie Mistrzostwa Spławikowe w kategorii seniorów i juniorów, początkowo także kobiet oraz zawody spinningowe.

Koło się rozwijało i już w 1985 r. liczyło 300 członków, a były to lata owocne i przełomowe w działalności na rzecz Koła. Z togo okresu wywodzi się liczna i aktywna do dzisiaj, grupa działaczy wędkarskich. Samo Koło znacznie wzrosło liczebnie (2009 r. – 596 członków) i okrzepło pod względem organizacyjnym.

 

 

Zarząd Koła działając na rzecz integracji swoich członków, organizuje liczne imprezy wędkarskie: „Festyn Wędkarski z okazji Dnia Energetyka”, którego głównym sponsorem jest Elektrownia Turów, zawody z okazji „Dnia Dziecka”, „Spławikowy Puchar Związków Zawodowych” Elektrowni Turów i Festyn Wędkarski o „Puchar Prezesa spółki ELTUR-SERWIS”.

Corocznie odbywa się cykl zawodów zaliczanych do punktacji „Grand Prix Najlepszy Wędkarz Roku”, w kategoriach seniorów i juniorów, o tytuł mistrza koła, zawody podlodowe i spinningowe, maraton wędkarski dla gruntowców oraz zawody o puchar prezesa Koła. W sumie organizowanych jest 13 zawodów dla seniorów oraz 10 zawodów dla juniorów, niezależnie od tych zawodów, reprezentanci naszego koła biorą udział w zawodach szczebla okręgowego i krajowego: Mistrzostwa Ogólnopolskie Energetyków w Bełchatowie, Dzień Energetyka w Rybniku, o Puchar nieżyjącego już członka naszego koła Andrzeja Kośmickiego.

 

 

Minione 40 lat w historii koła wędkarskiego przy Elektrowni Turów to okres wielu wspaniałych chwil. Koło to platforma spotkań dla zacnych i ciekawych ludzi. Wędkarze to w Bogatyni mającą osiągnięcia społeczność, która na stałe wrosła w życie miasta i okolicy.